تعلق سود سهام عدالت به مشمولین قطعی است

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تعلق سود سهام عدالت به مشمولین قطعی است.


به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پوری حسینی در خصوص سهام عدالت و نیز چالش های پیش روی آن در مسیر واگذاری‌ها تصریح کرد: در حال حاضر ۴۹ شرکت داریم که بخشی از سهام آنها به مشمولین سهام عدالت تعلق یافته است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در بین این ۴۹ شرکت بعضا شرکتی وجود دارد که یک درصد از سهام آن متعلق به مشمولین و در برخی دیگر از شرکت ها نیز ۸۰ درصد سهام متعلق به مردم تشخیص داده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر چالش اصلی ما در این راستا رسیدن به جواب این پرسش است که چطور می توان ۷۰ درصد سهام یک شرکت را توسط ۴۹ میلیون نفر مدیریت کرد؟ و اینکه آیا میتوان مجمع عمومی برای آن برپا نمود،  بطوری که در آن اعمال رای شود؟
وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما زیر ساخت های چنین عملیاتی وجود نداشته و طراحی نیز نشده است ضمن اینکه تعداد شرکتهایی که سهام غیر مدیریتی آنها(کمتر از ۱۷ درصد) به مردم داده شده کم و در مقابل تعداد شرکت هایی که سهام عدالت به آنها بطور مدیریتی و کنترلی تعلق گرفته زیاد است.
پوری حسینی با تاکید بر اینکه ساز و کاری به منظور اعمال مدیریت مستقیم مردم طراحی نشده اذعان کرد: به لحاظ فیزیکی و الکترونیکی تحقق چنین امری برای ما مقدور نیست اما هدف بزرگی که تا به امروز پیگیر آن بوده ایم واریز سود سهام به حساب تک تک مشمولین بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه اظهار داشت: در خصوص چگونگی واگذاری مدیریت سهام عدالت به اقشار مردم از ابتدا طرح وجود یک واسط در این میان مطرح بود و بعبارت دیگر خواهان آن بودیم که ۴۹ شرکت فعلی را در شرکتی واسط قرار داده و سود سهام را بطور مساوی بین آنها تقسیم کنیم اما اینکه وجهه شرکت واسط چگونه باید باشد از دیرباز محل مناقشه بوده است.
وی تصریح کرد: تا به امروز راهکاری بدون نقص در خصوص شرکت واسط ارائه نشده البته ۲ سال قبل گزارش پیش نویسی را خدمت هیئت دولت تقدیم کردیم که بعد از بررسی های مفصل در هیئت وزیران به تصویب رسید ولی کماکان به قانون تبدیل نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود اضافه کرد: تعلق سود سهام به مشمولین قطعی است ولی ما همچنان با مصوبه سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران(مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی اعمال مدیریت کنند) پیش می رویم و اعتقاد داریم راه خوبی نیست ولی ناچار به ادامه آن هستیم.