آغاز پرداخت چند مرحله اي سود سهام عدالت

رييس كل سازمان خصوصي سازي از آغاز پرداخت چند مرحله اي سود سهام عدالت طي چند روز آينده خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي ، مهندس پوري حسيني رييس كل سازمان خصوصي سازي در خصوص پرداخت سهام عدالت گفت: شركتهاي سرمايه پذير صورتهاي مالي خود را تيرماه مصوب نموده و از اول مرداد تا پايان اسفند ماه فرصت دارند كه سود تقسيم شده را به حساب سازمان خصوصي سازي واريز نمايند و سازمان خصوصي سازي با نهايت قدرت و دقت بيش ۵۰۰ ميليارد تومان از ۳۴۰۰ ميليارد تومان را دريافت نموده است. كه اين رقم ۱۵% از كل سود سهام مصوب شركتهاي سرمايه پذير كه ناشي از عملكرد سالي مالي مي باشد، خواهد بود

وي همچنين افزود: بر خلاف تصور ما تقسيم سود سهام عدالت چند روزي است به تاخير افتاده و پس از هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي مربوطه، ان شاا… از چند روز آينده اين امر آغازخواهد شد. و مرحله به مرحله سود واريز خواهد شد كه اطلاع رساني هاي بعدي جزييات بيشتري را در اختيار مشمولين قرار خواهد داد.