آثار توحید در زندگی فردی و اجتماعی

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
3,100 تومان

مقدمه
اکنون باید دید اعتقاد به خدای حکیم و ایمان به مبانی مذهبی و توجه به سرای آخرت، چه اثراتی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد؟ و چگونه می تواند در تخفیف این آلام و ناراحتی های روحی و روانی تأثیر بگذارد. و در زندگی انسان را رونق و طراوت خاصی بخشد. در اینجا به چند جنبه این اثر می پردازیم:

۱. خداشناسی و تلاش و امید:
به هنگامی که حوادث سخت و پیچیده در زندگی انسان رخ میدهد، و درها ظاهراً به روی او از هر سو بسته می شود و احساس ضعف و ناتوانی و تنهائی در برابر مشکلات می کند، ایمان به خدا به یاری او می شتابد و به او نیرو می دهد. آنها که ایمان به خدا دارند خود را تنها و ناتوان نمی بینند، مأیوس نمی شوند، احساس ضعف و ناتوانی نمی کند، چون قدرت خدا بالاتر از همه مشکلات است و همه چیز در برابر او سهل و آسان می باشد.
آنها با امید به لطف و حمایت و کمک پروردگار به مبارزه با مشکلات بر می خیزند و تمام نیروهای خود را بکار می گیرند و با عشق و امید به تلاش و کوشش ادامه می دهند و بر سختیها پیروز می شوند.
آری ایمان به خدا نور امید را همیشه در دلها زنده نگه می دارد.
ایمان به خدا تکیه گاه بزرگی برای انسانها است.
ایمان به خدا مایه ی استقامت و پایمردی است.
و به همین دلیل افراد با ایمان هرگز دست به خودکشی نمی زنند، زیرا خودکشی از یأس و ناامیدی کامل و احساس شکست سرچشمه می گیرد اما افراد با ایمان نه ناامید می شوند و نه احساس شکست می کنند.

۲. خداشناسی و آرامش:
بشر در سایه دانش نیرومند خود، بر بسیاری از مشکلات زندگی پیروز شده و به قسمتی از بیچارگیها و ناتوانی های خود پایان داده است. ولی در برابر این پیروزی چشمگیر علمی، به سکون خاطر و آرامش روان که زیر بنای یک زندگی سعادتمندانه است نه تنها دست نیافته است، بلکه به موازات پیشرفتها مادی و افزایش وسائل استراحت جسمی، مشکلات روانی او روز به روز افزون گردید و لحظه به لحظه به سیر صعودی خود ادامه می دهد تو گوئی نگرانیهای روحی و دلهره های روانی، با ترقی ات مادی و تمدن ماشینی او توأم و همراه بوده و به موازات هم در حال پیشرفت هستند.
البته بشر در تمام قرون با نوعی از اضطراب و تشویش دست به گریبان بود ه است ولی هیچگاه بسان این عصر دچار ترس، غم، اضطراب، دلهره، تشویش خاطر و پریشانی روان نبوده است، گواه آن آمارهائی است که مطبوعات صنعتی ترین کشورهای جهان در این باره منتشر ساخته اند. البته اضطراب و نگرانی عللی دارد که هم اکنون به برخی از آنها اشاره می کنیم.

عوامل اضطراب و نگرانی:
۱) مادیگرایی بی حد و حساب: در میان گروهی که معنویات را بدست فراموشی سپرده اند و جز مادیات زود گذر دنیوی، هدف دیگری ندارند هر فردی از آنان برای بهتر زیستن و ارضاء غرائز و اشباح خواسته های درونی خود، پیوسته تلاش می کند و در عین حال به یک دهم آنچه می خواهد نمی رسد، نتیجه چنین دنیا خواهی و تجمل پرستی جز تشویش و اضطراب و سلب آرامش فکری چیزی نیست شخصی که هدفی جز ثروت اندوزی و بهره گیری مادی و لذتهای جسمی نداشته باشد و در حقیقت فضای فکر و روح و روان او را دنیا طلبی و مادیات پر کرده باشد از آنجا که قسمت اعظم آنچه را می خواهد فراهم نمی گردد، ناچار دچار آزارهای فکری و تشویش و نگرانی روانی شده، و پیوسته رنج می برد. و اگر وسوسه آینده تاریک به آن افزوده شود در این صورت این افکار بصورت یک خوره خطرناک اعصاب او را از بین می برد.
۲) معمای هستی: بشر در پرتو حس کنجکاوی، خواهان درک راز هستی و معمای خلقت است، او همواره می خواهد بفهمد که سر آغاز هستی و سر انجام آن کجا است، و خود او از کجا آمده راز آفرینش او چیست، و بسیاری از افراد بشر در فصل مخصوصی از عمر خود می پرسند که: از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ گروهی در پرتو داشتن سرمایه علمی کافی، و رهبریهای صحیح به درک راز خلقت و سر آغاز و سرانجام آن موفق می گردند، ولی برخی در اثر ناهمواری محیط، در دریای حیرت و بهت فرو می روند، در این میان آن گروه که حساسیت خاصی در این مسائل دارند، اگر حس کنجکاوی آنان به طرز صحیحی رهبری نشود و یا خود آنها نیز مایه کافی برای حل این معما نداشته باشند، چه بسا دچار افکار مالیخولیائی و تشویش فکری می گردند و در فشار روانی خاصی که سرانجام بدی دارد، قرار می گیرند.
۳) شدائد و مصائب: جهان پر از مصائب و شدائد است. هر فردی در طول زندگی خود با یک سلسله از محرومیتها شکست، فقدان عزیزان، حوادث ناگوار و فرساینده اجتماعی، بلاهای زمینی و آسمانی و دهها گرفتاری دیگر و هر کدام از آنها عامل مهمی برای اضطراب و دلهره و غم و اندوه بشمار می روند، در یک چنین طوفانی، که کشتی زندگی بر اثر تضادم با کوههای مخفی دریای پر طوفان اجتماعی ما، بشدت می کشند، عاملی لازم است که به روح و روان آرامش بخشد، تا در پرتو آرامش روحی، کشتی شکسته خود را به ساحل نجات رهبری کنیم.
۴) اندیشه فناء: هر فردی بطور قطع و یقین می داند که رشته عمر وی پس از اندی قطع خواهد گردید و از آنچه به قیمت عمر خود گرد آورده، دست خواهد شست، اندیشه مرگ که بصورت هیولای مخوفی در برابر هر انسانی مجسم می گردد، برای کسانی که مرگ را آخرین سیر زندگی را در قسمت آخر عمر کاملا تلخ می سازد و هر نوع نشاط زندگی را سلب می نماید و گاهی در این مرحله، فشار روانی بحدی می رسد که انسان را به مرگ زود رس دچار می سازد، زیرا وقتی بشر مرفه خود را با یک چنین اعتقادی (که مرگ دروازه فنا است و پس از مرگ خبری نیست) در آستانه فنا دید، یأس و نومیدی مطلق، محیط روح را سخت تیره و تار کرده و زندگی را بکام او تلخ می سازد.
در اثر این عوامل و همانند آنها است، که زندگی در محیط های دور از معنویت، با رنج و فشار روحی توأم است، و بشر مادی در فکر پناهگاهی است که به روح متزلزل او ثبات و آرامش بخشد، و خود را از این اضطراب و دلهره برهاند و گروهی به مشروبات الکلی، برخی به مواد مخدر مانند هروئین و کوکائین، ال.اس.دی پناه برده، و عده ای خود را به قمار مشغول می سازند، تا درسایه این عوامل تباه کننده عقل و احساس، مدتی در جهان بی خبری بسر برند و بطور موقت روح و روان خود را بدست فراموشی سپرده و از فشارهای محیط ما دیگری ناآگاه کردند.

ایمان یادآوری مسیحا دم
اکنون باید دید اعتقاد به خدای حکیم و ایمان به مباین مذهبی و توجه به سرای آخرت، چه اثراتی در تخفیف این ناراحتی های روحی دارد و چگونه مذهب اثرات عوامل اضطراب آفرین را خنثی می نماید، یا آنها را ریشه کن می سازد.
انسان در سایه اعتقاد به خدای حکیم، خدای رئوف و مهربان، خدایی که به مصالح و مفاسد بندگان خود از خود آنها آشناتر است می تواند اثرات نامطلوب مصائب و شدائد و بلاها و رویدادهای بد راخنثی سازد زیرا می داند که آنچه بر او می گذرد. تقدیر خدای حکیم و دانا و توانا است و همه کارهای او بر اساس مصلحت استوار است و بالاخص که متوجه باشد که هر نوع صبر و بردباری در برابر مصائب، دارای پاداش بزرگ می باشد.
مذهب در سایه اعتقاد به معاد، رشته زندگی را به دوران پس از مرگ امتداد داده، و مرگ را دروازه ابدیت و فرشته ای را که مأمور گرفتن جانها است، پاسدار آن دانسته است و از این طریق به زندگی مادی بشر رونق و طراوت خاصی بخشیده و بر اثر نویدهای جهان دیگر، غبار غم و فناء و نیستی را از چهره آنان زدوده است و از این راه عامل دلهره و نگرانی را از میان برداشته است.

و شامل موضوعاتی چون :

 • گفتار قرآن در این زمینه
 • خداشناسی و ضامن اجرای قوانین در جامعه
 • تعدیل غرائز تسلط بر نفس
 • نفی تمامی قدرتهای غیر خدائی و توحید در عبادت
 • خداشناسی و پیشرفت علوم
 • خداشناسی و احساس مسوولیت
 • برخورداری از لذتهای معنوی
 • منابع
راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.