تخفيف 50 درصدی سهام عدالت برای دو دهك اول

دو دهك اول پايين درآمدي جامعه مشمولين سهام عدالت از تخيف ۵۰ درصد برخوردار بوده و آنها يك ميليون تومان سهام خود را دريافت مي نمايند.

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي،معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان خصوصي سازي اعلام كرد: براي حدود ۴۹ ميليون نفر و براي هر شخص يك ميليون سهام كنار گذاشته شده است . لازم به ذكر است كه اين سهام مجاني يا هبه به آنها واگذار نشده و در واقع به اين صورت بوده كه از محل سود دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير در طي ده سال مبلغ سهام در نظر گرفته شده اوليه تسويه شود.

وي افزود: در قانون گفته شده بود كه اگر زودتر از ظرف زماني ده سال اين يك ميليون تومان به خزانه واريز شد، از همان موقع وصول سود براي خزانه را قطع نموده و سهام را آزاد مي كنيم و از آن موقع هم سود سهام به حساب خود مشمول واريز خواهد شد.

پوري حسيني در ادامه گفت: همچنين قانون صراحتا تاكيد دارد كه اگر در طي ده سال و از محل سود هاي دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير، اقساط اين سهام يك ميليون تومان تامين نشد باقيماده اقساط آن را اگرمشمول تمايل داشته باشد نقدا بپردازد و اگر تمايل نداشتند به همان اندازه كه از محل سود به خزانه واريز شده سهام را آزاد مي كنيم . ضمنا مطابق قانون در خصوص دو دهك پايين درآمدي مشمولين نيز ۵۰% تخفيف اعمال مي شود.

معاون وزير اقتصاد گفت: الان بعد ده سال براي هر فرد مشمول حدودا ۵۳۲ هزارتومان سهم آزاد شده است و ۴۶۸ هزار تومان ديگر باقي مانده است و اين مبلغ باقيمانده براي دو دهك اول از طريق تخفيف پرداخت شده است و آنها يك ميليون تومان سهام خود را دريافت مي نمايند.

وي گفت: به هر حال مشمولين چيزي را از دست نداده اند و طي اين ده سال بابت سهام به دولت مبلغي را واريز نكرده اند. و الان مطابق صورتحساب خود، صاحب همان ميزان سهامي مي باشند كه از طريق پرداخت اقساط ده ساله انجام گرفته است و اين ميزان سهام متعلق به آنهاست. كه از سود اين سهام سالهاي متمادي استفاده خواهند كرد.

پوري حسيني در انتها افزود: ارزش واقعي سهام فعلي در بازار، حدودا ۲ برابر ارزش سهامي است كه هرمشمول در صورتحساب خود تحت عنوان دارايي دارد.