ثبت نام آزمون های ادواری . صنعت و ساختمان فنی و حرفه ای

آغاز مرحله جدید ثبت نام آزمون های ادواری . صنعت و ساختمان و تفاهم نامه های صنايع دستي،صنعت فرش و صنعت نان سازمان آموزش فنی و حرفه ای

✔️ سامانه ثبت نام آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي،صنعت فرش ، قالي بافان و صنعت نان

 ✔️ سامانه ثبت نام آزمون های ادواری  . صنعت و ساختمان فنی و حرفه ای

از ۱۱ تا ۱۸ مهر ماه

 ☑️  سامانه پرداخت هزینه صدور گواهینامه فتی و حرفه ای