تمديد مهلت دريافت علاقمندي براي اعمال سهميه ايثارگران کنکور سراسری 96

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۷ و ضمن آرزوی قبولي طاعات و عبادات داوطلبان عزيز در ماه مبارك رمضان، بدين‌وسيله به اطلاع داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ مي‌رساند با توجه به امكان فراهم شده در راستاي اجراي ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر ايجاد و اعمال سهميه ۵ درصد براي جانبازان با جانبازي كمتر از ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنين همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در آزمون مذكور براي داوطلبان واجد شرايط، به منظور مساعدت با داوطلباني كه تا اين تاريخ (۹۶/۳/۲۱) موفق به اعلام علاقمندي براي استفاده از اين سهميه نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه اين مهلت تا روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۳/۲۳ تمديد شود. لذا داوطلبان واجد شرايط درصورت تمايل براي استفاده از سهميه مذكور مي‌توانند تا پايان وقت روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۳/۲۳ به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به اعلام علاقه مندي و تكميل فرم مربوط اقدام نمايند.

بديهي است اعمال سهميه براي اين دسته از داوطلبان پس از بررسي و تائيد از سوي ارگان ذيربط صورت خواهد پذيرفت.