سامانه ثبت نام مستمری مددجویی مسدود شد!

سامانه خدمات حمایتی دولت ( سامانه رفاهی ) که در اردیبهشت ماه از خانوارهای کم‌ درآمد در قالب  طرح مستمری مدد جویی ثبت نام می کرد به دلیل تغییر در زیر ساخت سامانه، تا اطلاع ثانوی مسدود شد.ثبت نام مجدد از طریق این سامانه و رسانه های کثیر الانتشار اطلاع رسانی می شود.

لینک ثبت نام طرح مستمری مدد جویی