سقوط، 10

سخن حکیمانه ژاپنی ها : هر سقوطی پایان نیست … سقوط و نزول باران، زیباترین آغاز است.

۰ ۰ votes
Article Rating