آهنگ خدا داشتن، 8

امام جواد عليه السلام : به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تا خسته كردن جوارح به عبادت .
[ بحار الأنوار ، ج ۷۸ ، ص ۳۶۴ .]
۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله