حساب بانکی زمان، 5

هر روز صبح در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه واریز و تا پایان شب به پایان می رسد؛ هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود؛ از ثانيه هاي زندگي لذت ببريم…

۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله