براي اينکه انسان کمال يابد،3

براي اينکه انسان کمال يابد، صد سال کم است. ولی برای بد نامی او يک روز کافی است. پس، مراقب باشیم…
اگر انسانها را وزن میکنی مواظب باش تنها بر اساس مدرکشان وزن نکنی بعضیها با مدرک، خالی از درک اند و برخی بی مدرک، سرشارند از درک و شعور.
همـه‌ی آدم‌ها وقتی آرام باشند، زشتی ‌هایشان ته‌نشین می‌شود
و زلال به نظر می‌آیند، برای اینکه آدمی را بشناسید قبل از مصرف خوب تکان دهید!