موتورخانه

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
700 تومان

(Boiler Room) موتورخانه

خلاصه اي از شرح و چگونگي كار دستگاهها :

سيستمي تراكمي (چيلر ):CHILLER

در ماشينهاي مبرد تراكمي ،مقداري كاردر Com Perssor به سيستمي  داده مي شود ،كمپرسور  سيال مبرد را متراكمي نموده وسيال كه به گاز تبديل شده در Cond an sor حرارت  دريافت كرده را به محيط پس  مي دهد و بعد از عبور از شير انبساط Expotione Valve  وارد Evaporator شده ودراثر ازدياد حجم ،حرارت محيط اطراف را كسب مي كند و در نتيجه هواي اطراف  او اپراتور خنك مي شود . چهار عدد چيلر ازنوع ـ متناوب پيستوني ـ رفت و آمدي Reciprocating موجود مي باشد ظرفيت  اين نوع چيلرها از يك تن الي ۴۰تن مي باشد  ودر J مدل براي ظرفيتهاي مختلف ساخته مي شود . نوع بسته (Hermetic) ـ نوع نيمه بسته (Semi Hermetic) ـ نوع باز (open Hermetic) كه چيلر هاي مذكور از نوع ( Hermetic) مي باشند يعني كمپرسور و موتور دريك پوسته  قرار داشته  و كاملاً غير قابل  نفوذ بوده است . چيلرهاي  مذكور  از شركت  ساروال واز مبرد  فريون ۲۲ استفاده نموده وروغن آن از نوع For-G-S مي باشد . هر چيلر داراي ۴ كمپرسور و۲ كندانسور مي باشد  وهر كمپرسور داراي قدرت ۴۰ تن  است و هر چيلر داراي قدرت ۱۶۰ تن اسمي و ۱۴۰ تن عملي مي باشد .

در جه فشار بالاي چيلر (HP) بايستي بين ۲۶۰-۲۰۰ باشد و درجه  فشار پايين(LP)  بايستي بين ۷۵-۴۵ باشد  درجه فشار  روغن بايد حداقل ۲۰ درجه بيشتر از درجه  فشار كمي باشد . سطح نماي روغن بايستي هميشه  تا نصف شيشه روغن  داشته باشد  سطح نماي گاز بايد صاف و بدون حالت كف زدگي باشد .

وسائل توليد حرارت ديگ (Boiler)

از معمول ترين  مولد هاي گرمائي ،ديگ هاي حرارت مركزي مي باشند . درديگ ها انرژي حرارتي  از سوخت (كه توسط مشعل توليد حرارت  مي نمايد ) گرفته شده وبه آن داده مي شود . بسته به نوع مصرف ،آب مي تواند درديگ ها به آب داغ و يا بخار تبديل  شود لذا ديگ ها به دو نوع ديگ آبگرم و ديگ بخار تقسيم مي شوند .در ديگهاي آب گرم انرژي حرارتي توليد شده توسط مشعل ،آب داغ را توليد مي نمايد وسعي مي شود كه از توليد بخار جلوگيري به عمل آيد زيرا در اين ديگ ها كنترل  و سوپاپي جهت بخار ايجاد شده وجود ندارد و در صورت  توليد بخار به ديگ آسيب مي رسد . ديگ ها  آب گرم از نظر جنس و ساخت به دو نوع : چدني و فولادي تقسيم مي شوند  ديگهاي موجود با ظرفيت ۱۵۰۰۰۰k col با سوخت گاز شهري مشغول به كار مي باشد  ودر اينجا دماي مورد نظر روي ۸۰set مي شود .

برج خنك كن (Coo Ling tower)

گرمايي كه در سيكل كار چيلر توليد شده در كندانسور چيلر به آب داده مي شود آبي كه به اينصورت گرم شده به برج خنك كن منتقل مي گردد تا گرماي خود را درآنجا به محيط اطراف  بدهد. نحوه عمل در برج بدين صورت است كه آب از بالا  به پايين پاشيده  مي شود ودر حين عبور از قسمت هاي داخلي برج ،با وزش هوا ، قسمتي از گرماي آب به محيط داده مي شود  و مقداري از حرارت  باقيمانده نيز ضمن تبخير ذرات آب(كه با گرفتن گرما همراه است ) خنثي مي شود ، پس از اين مراحل آب در تشتك زيربرج جمع شده و جهت برقراري  مجدد سيستم  به چيلر  مي رود . وزش هوا در داخل برج معمولاً به وسيله  هوا ده يا بادرسان صورت مي گيرد .  بادرسان ها از نوع پروانه اي  و يا  سانتريفوژ هستند كه در برج موتورخانه از نوع سانتريفوژ استفاده شده است .

 

مشعل (Burner)

توليد گرما  در ديگ ها به وسيله  مشعل صورت  مي پذيرد . مشعل  ها معمولاً با سوخت هاي مايع (oil Burner) كار مي كنند. در مناطقي كه دسترسي به گاز آسان باشد  از مشعل هاي گازي (Gas Burner) استفاده  ميشود.

مشعل مورد نظر در موتورخانه  از نوع گازي مي باشد. در مشعل هاي گازي  عمل احتراق به وسيله گاز صورت مي پذيرد . به علت  خطرات  بيشتري كه گاز نسبت به گازوئيل  دارد  كنترل آن از حساسيت زيادي برخودار است . معمولاً داراي يك ترموكوپل براي كنترل شعله مي باشد ودر صورتيكه  شعله از ميان برود فرمان قطع جريان گاز را مي دهد .

خطوط و وسايل انتقال انرژي :

انتقال گرما  و سرما  توسط  دو عامل آب يا بخار ( لوله كشي )

و هوا (كانال كشي ) صورت مي گيرد . وسيله ايجاد فشار در لوله كشي پمپ ودر كانال كشي ،بادرسان مي باشد . آب به وسيله  ديگ گرما و يا به واسطه  چيلر سرما گرفته و توسط خطوط لوله كشي به قسمت هاي مورد نياز  منتقل  مي شود . ايجاد فشار به وسيله Pump صورت مي گيرد  معمولاً در ظرفيت هاي كم (تا حدود ۱۰۰FTJ5,GPM) از پمپ خطي (In line3 pump) كه در فضاي آزاد روي مسير خط لوله نصب مي شود استفاده شده ودر ظرفيت هاي بزرگتر پمپ زميني (Base Mounted pump) به كار مي رود . پمپ زميني روي فونداسيون نصب شده و قبل از اتصال  به سيستم  لوله كشي  معمولاً لرزه گير به كار مي برند  تا ارزش پمپ كه باعث  ايجاد فتيگ يا خستگي و شكستن لوله ها مي شود به شبكه لوله كشي منتقل  نگردد.  در مواقعي كه احتياج  به فشار زياد  باشد  از پمپ هاي چند مرحله اي (Multi stage pump) استفاده مي شود . عموماً پمپ هاي موتور خانه  طبق برنامه زمانبدي  شده به نوبت  در مدار قرار گرفته و Enry aiz مي شدند . اين گونه پمپها در مكش داراي گيج فشار (مانومتر ) ـ شيرفلكه ـ صافي (Strainer) ولرزه گير  ميباشند ودررانش نيز داراي لرزه گير  شير يكطرفه  ـ شير فلكه و مانومتر مي باشد Cheak valae يا شير يكطرفه براي جلوگيري از ضربه قوچ يا پديده و تر هم  يا چكش آبي مي باشد ـ مانومتر فشار را مشخص  مي كند ـ شير كشويي براي قطع يا وصل آب وشير فلكه سوزني براي تنظيمي و بي آب استفاده مي شود ـ  صافي  يا استريز براي جلوگيري از ناخالصي آب به داخل پمپ نصب مي شود.

وسائل تبادل و توزيع گرما و سرما :

آب ،بخار و يا هوا . بعد از عبور از شبكه هاي انتقال به وسائل توزيع گرما و سرما رسيده  مطبوع محيط را فراهم مي آوردند وسائل توزيع سرما و گرما  در اينجا فن كويل و هوا ساز  مي باشد.  از فن كويل  براي گرمايش در زمستان و هم براي سرمايش در تابستان مورد  استفاده قرار مي گيرد. آب سردوگرمي كه در دستگاههاي مولد انرژي (ديگ ـ چلير ) توليد مي شود  توسط پمپ و شبكه لوله كشي به فن كويل رسيده  و پس از عبور از كويل هاي پره دار به وسيله  وزش اجباري هوا  روي  كويل ها ، سرما و گرما  را به محيط مي دهد .

فن كويل  را معمولاًزير پنجره  قرار داده و پشت  آن دريچه هواي تازه نصب  مي نمايندـ عيب سيستم فن كويل  نسبت به تهويه  مطبوع (دستگاه  هواساز ) اين است  كه در فن  كويل نمي توان روي رطوبت  هوا كنترل  داشت . اين دستگاه  در ساختمانهايي مورد استفاده  قرار گيرد  كه درجه  حرارت  هر يك  از اتاق ها را مستقلاً بخواهند  كنترل نمايند. كنترل درجه حرارت در سيستم فن كويل به دو صورت انجام مي گيرد ،يكي نصب شيربرقي روي لوله رفت و برگشت كه به علت  هزينه زياد معمولاً اجرا نمي گردد و ديگري نصب ترموستات اتاقي در داخل است كه به  بادرسان فن كويل  دستور قطع ووصل مي دهد  ولي آب سرد وگرم كماكان در داخل آن جريان دارد .

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.