عنکبوت

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
500 تومان

مثل دیگر بند پایان این جانوران بی مهره دارای اسکلت خارجی سخت و پاهای مفصلی می باشند.عنکبوت شامل عنکبوتها، عقربها،کنه ها و هیره ها می باشند بیشتر آنها روی زمین زندگی می کنند. معمولاً بدن آنها از دو قسمت تشکیل شده در جلو سر و سینه که بوسیله یک مفصل به همدیگر متصل شده اند. و در قسمت عقب شکم. بیشتر بند پایان دارای چهار جفت پاهای آرواره ای هستند.
یک عقرب طعمه خود را توسط چنگک هایش به دام می اندازد و بعد بوسیله نیش خود او را مسموم می کند.

حقایق ثبت شده:
عنکبوتهای پرنده خوار جزو بزرگترین بندپایان جهان هستند،و دارای عرض بدن به طول (۱۱اینچ)۲۸ سانتیمتر می باشند، پرندگان فقط بخش کوچکی از غذای از روزانه آنها را تشکیل می دهند بند پایان والدین محافظت کننده خوبی هستند. عنکبوتها از بچه های خود مراقبت کرده و برای اینکار نگهبانی می دهند و عقربهای ماده بچه های خود را روی دوششان حمل می کنند. فقط گونه های محدودی از عقربها می توانند به انسان صدمه بزنند. عقربهای کوچک که درافریقا یافت میشوند جزو سمی ترین عقربها می باشند.

عنکبوتها بزرگترین گروه بند پایان را تشکیل می دهند همه آنها گوشتخوار هستند. بعضی گونه های عنکبوت برای به دام انداختن طعمه تار می بافند ولی انواع دیگر در سوراخهای خود به کمین شکار می نشینند. عنکبوتها دهان بسیار کوچکی دارند و دارای دندانهای نیش تیز و سمی هستند. آنها مایع هضم کننده ای در درون بدن طعمه خود وارد می کنند و بعد مایعات مغذی درون بدن طعمه را می مکند و پوسته خالی آن را رها می کنند.

عنکبوت طلایی تار گرد
این گونه استوایی عنکبوتها، در بین گونه های آمریکایی، بزرگترین تارگرد را می سازد. هر تار گرد می تواند تا قطر (۲پا)۶۱ سانتیمتر بزرگ شود که از جنس ابریشم زرد و سختی ساخته می شود. صدها عدد از این عنکبوتها در کنار همدیگر زندگی م یکنند و تارهای آنها انبوهی از نخ را ایجاد می کند که می تواند بزرگترین حشرات را به دام بیاندازد. عنکبوتهای دیگر وابسته به این تارها بوده و حشراتی که روی تار های تنیده شده توسط دیگر عنکبوتهای تار گرد، به دام افتاده اند،می دزدند.
هر چند بیشتر عنکبوتها مایع سمی از خود تولید می کنند. اما، این عنکبوت یکی از معدود گونه های عنکبوتها می باشد که برای انسان خطر آفرین می باشد.این عنکبوت به طورمعمول خجالتی است و از حشراتی که در تار خود به دام می اندازد تغذیه می کند. به هر حال در صورتی که او را لمس کنید ممکن است در مقابل شما را نیش بزند. زهر او به سرعت درد شدیددرقربانی ایجاد کرده و ممکن است او را فلج کند. امریکا، این گونه عنکبوت هر سال در حدود ۶ نفر را می کشد.

چرا پاهای عنکبوت به تارهایش نمی چسبد ؟
شاید به نظر عده ای آشیانه عنکبوتهای باغ اشرافی ترین خانه ها به حساب آید . زیرا این حشرات خانه های خود را ازتارهای ابریشم مانندی میسازند . شکم عنکبوتها در حکم سازنده این تارهاست . این کارخانه از ۱۲ غده مولد تار تشکیل شده است.
عنکبوت در هنگام تولید تار میتواند هر نوع تاری که خواست تولید کند . زیرا هر تار از مواد خاصی تولید شده و برای انجام کار ویژه ای ترشح می شود .
نحوه تولید تار در عنکبوت بسیار پیچیده است . فقط عنکبوتهای ماده از تار لانه می سازند . عنکبوت برای اینکه بتواند حشرات را در لانه توری خود به دام اندازد , قسمتی از لانه را با تارهای چسبنده می سازد . ولی برای اینکه خودش در تله ای که برای حشرات پهن کرده است اسیر نشود یک نوع تار خشک نیز می تند و برای کلیه فعالیت های خود از آن استفاده می کند .
مرکز لانه و به عبارتی سکوی انتظار عنکبوت کاملا از این نوع تار ساخته شده است . این تارها را یک جفت غده بطری شکل می سازند . از سکوی انتظار تارهای دیگری به صورت شعاعهایی خارج می شوند که از تار خشک ساخته شده اند . توسط این غدد تولید می شوند . اما تارهای چسبنده که به صورت مارپیچ بین شعاعها تنیده شده و از مرکز تا پیرامون لانه کشیده شده اند از دو جفت غده دیگر ترشح می شود یک غده تار خشک تولید می کند و دیگری هنگام خروج تار آن را به ماده چسبناک آغشته می کند .
اگر حشرات پرنده به تور عنکبوت برخورد کنند این ماده به بدنشان می چسبد و اسیرشان می کند . عنکبوت در هنگام فعالیت در لانه به دقت مراقب است تا در تارهای چسبنده خود گرفتار نشود . مهمترین عاملی که عنکبوت را از افتادن در دام خود حفظ می کند ساختمان پاهایش می باشد . با گیره ها و موهایی که در انتهای پاهایش دارد می تواند تارهای خشک را بگیرد .
عامل دیگر را می توان عمودی نبودن یا مورب بودن ساختمان لانه ذکر کرد . این زاویه انحراف از یکسو به عنکبوت امکان استراحت در قسمت پشتی لانه اش را می دهد و از سوی دیگر به وی اجازه می دهد تا از تارهای خشک بالا و پایین برود و با تارهای چسبناک تماس پیدا نکند .

آواز عشق عجیب عنکبوت
دام شیطانی یا شاهکار معماری؟ نه تنها تار عنکبوت آلت موسیقی عجیبی است، عنکبوتهای نر، این آلت را برای مفتون کردن عنکبوتهای ماده و جلوگیری از بلعیده شدنشان توسط آنهامی نوازند. عنکبوت در ته «تارگاهش »  در کمین کمترین ارتعاش است. اگر حشره یا خاشاکی به تار بخورد، فورا یک تغییر شکل درتار منتشر می شود. این یک موج صوتی شبیه به صوتی در هوا است.

این ارتعاشها تقریبا تنها چیزی هستند که عنکبوتها از جهان خارج درک می کنند. فی الواقع آنها به زحمت به صداهای مستقیم آمده از هوا حساس هستند و معمولا دید خیلی بدی دارند. ما برای کشف صدا مجهز به گوشها هستیم. عنکبوت موهائی دارد که ارتعاشها رادریافت می کنند و نیز دارای تعداد کثیری شکافهای ریزی پراکنده روی بدنش می باشد. این زوائد که بر تغییر شکلها حساسند کمترین حرکات تارگاه را به اطلاع عنکبوت می رسانند.

این، موقعی است که عنکبوتها باید همدیگر را ملاقات کنند یا به عبارت دیگر در فصل جفتگیری است که این صفحه نمایش دریافت کنندگان ارتعاشها حداکثر خودنمائی می کند. چنین تصور کنیم که عنکبوت ماده در تارگاه وسیعش مستقر است. در این وقت عنکبوت نرپرسه می زند، اینجا و آنجا تارچه هائی می تند، با یک تنها هدف خود را در بطن یک «خانم » (۲) (ماده عنکبوت) بقبولاند. بالاخره با هدایت شدن توسط مواد شیمیائی بودار مخصوص که عنکبوت ماده گسیل می دارد، عنکبوت نر تارگاه مدعوش را می یابد. ماده عنکبوت در گوشه ای پنهان شده و مراقب می باشد. او گنده است (زیراعنکبوتهای ماده اغلب درشت تر از نرها هستند). گرسنه هم هست وحاضر است به محض کمترین ارتعاش عنکبوت نر را با تارهای ابریشمینش قنداق پیچ کند بی آن که کار شناسائی از او بخواهد.

عنکبوتها بیشرمانه به گوشتخواری می پردازند و پدر و مادران، بچه ها یا عاشقان، تردیدی در بلعیدن هم نمی کنند.

ناپلی هستند که می باید برای هم آغوشی، ماده رابا صدا مجذوب سازند. اما، اینجا پیش از هر چیز ادامه زندگی مطرح است. آن وقت دیدار کننده مان پاهایش را با احتیاط روی تارمی گذارد و برای اعلام خویش مشغول رقص حسابی ای می شود که منظورتخدیر طبع گوشتخواری عنکبوت ماده است. با پیروی از روش یک گیتار زن  که سیم آلت موسیقی را بین دو انگشت می فشارد، می زندیا می کشد، عنکبوت نر تمام راه کارها را می آزماید تا صدا راموزون سازد.

با وارد آوردن ضربه شکم روی تارگاه، با کشش، با تکان، باگیردادن تارها با پاهایش، با خراشیدن با پاچه های واقع نزدیک حفره دهانش، از راه مقایسه با زبان بشری می شود گفت که هرنوسان عنصری یک مقطع  را می نمایاند. نظم مقاطع و آهنگشان تشکیل یک ردیف کلیشه شده چند ثانیه ای می دهند که حقیقتا جوازعبور مختص مکان است جمله ای است که عنکبوت نر همچنان تکرارمی کند تا عنکبوت ماده پاسخش دهد یا با سکوت رضایتش را بامهمانپذیری اعلام لوبرنی پژوهشگرآزمایشگاه زیست شناسی رفتاری «مرکز ملی پژوهشهای علمی نانسی »  تصریح می کند عضو خاصی برای تولید صدا در بین نیست. لیکن چون عنکبوت تمام بدنش را به کار می برد یک غنای صوتی پرباری راتولید می کند

این فایل دارای تصویر می باشد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.