خرید
2,500 تومان

تعريف و کاربرد کمپرسور رفت و برگشتي