مطالب آموزشی 32

آموزشگاه کامپیوتر

:: ویندوز :: شبکه :: سخت افزار :: نرم افزار آفیس :: امنیت :: عمومی

آموزشگاه موبایل

:: آموزش اندروید :: معرفی موبایل

دانش آموزان 25

دوره آموزش ابتدایی

:: پایه اول :: پایه دوم :: پایه سوم :: پایه چهارم :: پایه پنجم :: پایه ششم

دوره اول آموزش متوسطه

:: پایه هفتم :: پایه هشتم :: پایه نهم

دوره دوم آموزش متوسطه

:: پایه دهم :: پایه یازدهم :: پیش دانشگاهی :: قنی حرفه ای :: کاردانش

علوم پایه

:: ریاضی :: فیزیک :: شیمی :: زیست شناسی

فنی مهندسی 69

:: مهندسی الکترونیک :: مهندسی عمران :: مهندسی برق :: مهندسی کامپیوتر :: مهندسی شیمی :: مهندسی صنایع :: مهندسی معدن :: مهندسی مکانیک :: مهندسی دریا :: مهندسی تاسیسات :: مهندسی کشاورزی :: مهندسی نفت :: مهندسی معماری :: مهندسی طبیعی و محیط زیست :: مهندسی صنایع غذایی

علوم انسانی 69

:: مدیریت :: ادبیات :: حسابداری :: حقوق :: فلسفه :: دسته بندی نشده

پزشکی

:: بیماری‌ها و اختلالات و درمان :: رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی :: تجهیزات پزشکی :: تجهیزات پزشکی :: کمک‌های اولیه :: کالبدشناسی انسان

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما
تبلیغات
تعرفه ها
:: بازدید امروز : 10 بار
:: بازدید دیروز : 290 بار
:: بازدید کل : 12507 بار
:: مطالب ارسال شده : 94 پست
:: فایل های ارسال شده : 480 پست
:: بروز رسانی : 9 بهمن 1395
:: نسخه سایت: Beta 0.10
استخراج آب زير بحرانی آنتوسيانين ها از مواد اوليه ميوه ای هسته ای

استخراج رنگدانه ها بر مبناي آنتوسيانين از ميوه هاي هسته اي و انگور معمولاً با استفاده از محلول هاي اتانول يا اتانول بر مبناي آبي و اكثراً با استفاده از اتيل استات، استون يا كلريد ميتلن صورت مي گيرد. هر چند اتانول به عنوان يك حلال GRAS (به طور كلي شناخته شده) طبقه بندي مي شود. استفاده از آن بايد تحت وضعيت قانوني باشد. آب زير بحراني در تواكم متوسط بالاتر از نقطة جوش آب معمولي يك محيط جايگزين براي اتانول ثابت دي الكتريك وابسته به دماي آن و تراكم انرژي چسبندگي آن، مي باشد. در اين تحقيق آب زير بحراني تحت فشار و در دماي بين حفظ شده، براي جدا كردن رنگدانه هاي بر مبناي آنتوسيانين از ميوه هاي هسته اي (خشك و مرطوب) مثل تمشك، زغال اخته، bilberry ،elderbery و ساقه، پوست و هستة آنها به كار رفته است.
آزمايش هاي نمايش و استخراج با استفاده از سيستم استخراج خانگي و جريان دار انجام گرفتند كه در آن محلول آب اسيدي شده با سرعت بالا و به كمك پمپ فشارافزا در اتاقك واحد سرعت وارد شدند. آزمايش هاي اضافي نمايش به وسيلة دستگاه ASE (استخراج حلال تسريع شده) ديونكس مدل ۳۰۰ صورت گرفتند كه در ان مقدار انحراف برداي راه اندازي نرمال ASE از طريق كنترل كنندة زير پردازشگر براي سهولت بخشيدن به استخراج در شرايط بالا تغيير يافت. نمونه هاي ميوه هاي بدون هسته انواع هسته دار آن در محفظة استخراج قرار گرفتند و تا دماي گرم گرديد. آب خالص ديونيزه و خالص شدة Milli-Q- و آب اسيدي شده با سرعت با فشار ثابت وارد شدند. به طور مشابه استخراج سريع در سيستم ASE با استفاده از آب خالص، تركيب آب – اتانول و آب اسدي شده هدايت شد. استخراج به شكل بعدي طيف نوربيني و از طريق تجزية HPLC نمايش داده شد. بازده استخراج H2O – زير بحراني با نتايج بدست آمده از عصارة اتانولي %۷۰ مقايسه شد.
نتايج آزمايش هاي استخراج كنندة جريان نشان مي دهد كه حجم آب زير بحراني مورد نياز براي انجام استخراج همسان آنتوسيانين نسبت به اتاوول كمتر است و به همين ترتيب فقط %۹۰ از آنتولسيانين موجود استخراج شده است. كاهش استفاده از حلال بين ۲ تا ۴ برابر بوده كه باعث ايجاد عصارة غليظ تر و استخراج سريعتر شده است. اين نتايج تا حدودي به دليل سرعت بالاي فوق سيال در بستر استخراج كنندة اينگونه هستند. نتايج ASE نشان مي دهند كه عصاره ايي با قدرت رنگي بالاتر زماني بدست مي آيد كه آب اسيدي شده مورد استفاده قرار مي گيرد و زمانيكه فرآيند استخراج در بهينه سازي شده و تخريب رنگدانه كاهش يافته است.
تفسير چند جانبة نتايج بالا با توجه به عوامل ترموديناميك و انتقال جرم پشتيباني مي شود كه بر استخراج بر مبناي آب زير بحراني اثر مي گذارد. محاسبات با استفاده از روش تجربي كليفرود براي برآورد كسر مولي مادة حل شونده (آنتوسيانين) در آب زير بحراني، افزايش انحلال پذيري آنتوسيانين را تاييد كرده و روند ثابت دي الكتريك حلال و پارامتر پذيري نيز اين مساله را تاييد مي كنند. ثابت دي الكتريك براي آب زير بحراني در دماي بالاي كمتر از ۵۰ است كه به مقادير مربوط به حلال هاي قطبي آلي در دماي محيط نزديك است. همچنين از بين رفتن ساختمان مرتبة سوم در آب در دماي بالاتر و پارامتر انحلال پذيري پايين آن از روند كاهش ثابت دي الكتريك پيروي و پشتيباني مي كند. قابليت نفوذ مادة حل شونده كمتر از برآورده شده و محاسبة سرعت استخراج را ممكن مي سازد.
به طور خلاصه يا بهتر از موارد به دست آمده از طريق استخراج بر مبناي اتانول در خصوص تركيب، ارزش تغذيه اي و فعاليت آنتي اكسيدان هستند. علاوه بر اين استفاده از آب در بالاتر از نقطة جوش آن استريل كردن در جاي عصاره را سهولت مي بخشد شبيه روش تصفيه فرعي گرمايي. مقالاتني كه فرآيند بالا را تحت پوشش قرار مي دهند اخيراً جمع آور شده اند.
مقدمه:
غذاهاي طبيعي و مكمل هاي رژيمي بيش از ۹/۱۳ ميليارد دلار از ۴۸۰ ميليارد دلار فروش غذا در سال ۱۹۹۸ در آمريكا را به خود اختصاص داده اند. اين مقدار نسبت به سال گذشته %۲۳ افزايش داشته است. تخمين زده شده كه ۱ ميليون از مكمل هاي رژيمي استفاده مي كنند و بر اين عقيده اند كه اين مكمل ها سلامت عمومي آنها را بهبود مي بخشيده و از بيماريها جلوگيري مي كنند. از بسياري از مكمل هاي به دليل قانون آموزش و سلامت مكمل هاي رژيمي در سال ۱۹۹۴، با قوانين اندك يا ارزيابي علمي اندكي در بازار موجود هستند. در بسياري از مكمل هاي هايي كه منبع گياهي دارند حاوي تركيبات گيا شيميايي هستند كه كمي سازي و حتي شناسايي نشده اند. بخش هاي ديگر صنايع مكمل هاي رژيمي نيز تركيبات پلي فنولي را از ميوه ها و سبزيجات جدا مي كنند.
عصاره هاي پلي فنولي تمشك، زغال اخته، boiiberry , elderberry انگور و سويا از بازار تهيه مي كنند. قيمت عصاره اي پلي فنولي بسته به غلظت مولفه هاي فعال بسيار متفاوت بوده و گاهي به صدها دلار در هر كيلوگرم مي رسد. محصول Novasy (ايزوفلاوون) كه از شستشوي اتانولي دانه سويا بدست آمده و Grape Max (پروسيانيونن، كاتچين و آنتوسيانيدين) كه با استفاده از اتانول و استات جدا و تغليظ شده است، دو محصول موجود در بازار هستند كه تركيب آنها ناشناخته شده است. به عنوان مثالي از پيچيدگي اين عصاره هاي جدول ۱ تركيب پلي فنولي برخي عصاره هاي ميوه هاي هسته اي را نشان مي دهد كه در بازار موجود هستند.
جداسازي تركيبات پلي فنولي مي تواند گران تمام شود. مقدار زيادي مادة خام، كه مقدار كمي مادة فعال دارد براي جدا كردن مقدار كمي ماده مورد نياز است. محتواي آنتوسيانين (ANC) زغال اخته بين mg/g3/6-1/3 (وزن خشك) گزارش شده است. سطح اسيد لاجيك در گونه هاي مختلف توت فرنگي بين mg/g64/4-83/0 (وزن خشك) است. مولفه هاي ديگر مثل پروسيانين و فلاوانول ها نيز بسته به شرايط رشد و محل كشف سطح پاييني دارند. بيشتر ميوة برداشت شده در فرآيند پردازش محصولات آب ميوه (به طور كلي و جزيي) وارد مي شوند بنابراين در دسترس ترين منبع اين تركيبات از تفاله ميوه ها (مثل پوست، ساقه، ؟؟؟) پس از فرآيند عصاره گيري است كه درصد بالايي از جرم آن فرآوري شده است.
با در دسترس بودن عصاره گيري است كه درصد بالايي از جرم آن فرآوري شده است.
با در دسترس بودن اين محصولات فرعي غني از مواد مغزي (تفاله ها) ابزار موثري براي جداكردن حداقل بخشي از اين تركيبات بدست آمده است. با قيمت kg/200-50 دلار عصارة ميوه ها و يا بيشتر، ارزش بالقوة تجاري آنها ميليونها دلار است. استخراج آب زير بحراني (SWE) ابزاري بالقوه ارزان كارآمد و دوست خريدار براي جدا كردن اين مواد پلي فنولي ارزشمند فراهم مي كند. پلي فنوليك ها و به طور خاص تر ANCS اغلب توسط حلال هاي اتانولي يا اتانولي آبي جدا مي شوند. و اين كار بايد به دليل حساسيت بسيار، بالاتر از نقطة جوش نرمال آن تحت فشار بستگي دارد، در حاليكه ثابت دي الكتريك آب و قدرت انحلال سيال را تغيير مي دهد. استفاده از SWE براي استخراج محصولات طبيعي براي kava-kava، تمشك و Saworg انعناع مستندسازي شده است همچنين براي Wost ؟؟ جان و اخيراً به خوبي توسط كليفورد و هالوژن خلاصه شده است. همانطور كه توسط كينگ اعلام شده بود، SWE با استفاده از براي فرآوري «سبز» مولفه هاي سازندة مغزي SEE را تكميل مي كند. در اين تحقيق ما قابليت كاربرد SWE را براي جدا كردن پلي فنوليك ها از ميوه هاي بسته اي و محصولات مرغي باقيمانده آنها، گسترش مي دهيم.
مواد و روش ها
دستگاه تجربي استفاده شده براي هدايت SWES در شكل يك نشان داده شده است. اين دستگاه حاوي پمپاژ سرعتي جداسازي كاربري بر روي ورود آب به مخزن استخراج (اتاقك) است كه در يك فر تنظيم گرمايي شده قرار گرفته است. محفظه استخراح يك SS316، “Od1، “id16/9 با حجم تقريبي ml55 بوده است. همانطور كه در شكل هم نشان داده شده، آب از طريق يك فنر تعاديل در فر پمپاژ مي شود تا در دماي بالاتر از نقطة جوش خود تحت فشار به حد زير بحراني برسد و سپس قبل از خارج شدن از فر از طريق محفظه استخراج به مخزن حمام خنك كننده وارد شود. فشار برگشتي به كمك دريچة ويزمتري در سيستم حفظ شده است كه تنظيم سرعت جريان آب را ممكن مي سازد. عصاره هاي آبي پس از خارج شدن از دريچة ريزمتري جمع آوري شده اند. اولين ترموكوپل در شكل ۱ به كنترل كنندة دما متصل شده كه دماي فر را تنظيم مي كرد. در حاليكه ترموكوبل هاي ديگر به يك دستگاه سنجش ديجيتالي متصل بودند تا خواصش دقيق دمامي آب قبل و پس از محفظة استخراج بدست آيد.
نمونه هاي ميوه هاي بسته اي مختلف و محصولات فرعي (تفاله) آنها در محفظه استخراج قرار گرفته و فر تا دماي بين با سرعت ml/min24 و فشار ثابت Mpa40 وارد شدند. اين فشار بيشتر از حد مورد نياز بود تا از تشكيل كار در محفظة استخراج جلوگيري كند. نمونه هاي اضافي در هر g80-60 از محلول آبي بدست آمده از استخراج كننده در فاصله زماني ۴۰ دقيقه اي بدست آمدند. اما تا زمانيكه محفظه به دما و فشار مطلوب استخراج رسيد برداشته شده به صورت بصري با اكي ولان تقريبي ppm20 از سيانين
۳ – گلوكوزيد (مدل خاص ANC) نمايش داده شد. نمونه هاي استخراج شده به روش HPLC توصيف شده توسط اسكرد و همكاران تجزيه و تحليل شدند. بازده استخراج SWE با نتايح به دست آمده از عصارة اتانولي %۷۰ مقايسه گرديد. نمونة كنترل با اتانول %۷۰ در آب به مدت ۴۰ دقيقه و با استفادئه از صوتي سازي استخراج شده و با اتانول اضافي شسته شد تا هر گونه رنگ باقي مانده از مادة اوليه ميوة بسته اي جدا شود، به دليل حساسيت بالاي ANC ها به نور، گرما و اكسيژن تمامي نمونه ها پس از استخراج فوراً براي تزريق به HPLC همانطور كه گفته شد آماده شدند.
شكل ۲ سيستم ASE مدل ۳۰۰ را نشان مي دهد كه براي تضمين سريع اثر SWE بر روي تفالة elderbery، با استفاده از آب بدون گاز خالص، آب اسيدي شده و تركيب آب/ اتانول، مورد استفاده قرار گرفت. دماي استخراج بين متغير بود. شرايط استخراج كلي يعني همان ۱۳ مورد استفاده شدند تا بهينه سازي SWE ممكن شود. هر چند ASE (استخراج حلال تسريع شده) از فشار برگشتي N2 براي جلوگيري از جوشيدن استخراج استفاده مي كند، اثر آن بسيار شبيه اثر استفاده از وسيلة تنظيم كنندة فشار برگشتي براي، استخراج كنندة مداوم خانگي است كه قبلاً در مورد آن توضيح داده شد. استفاده از سيستم لسيتم ASE يك رويكرد تجربي «تركيبي» براي بررسي SWE پلي فنوليك ها از مواد اوليه بدست آمده از ميوه هاي بسته اي ايجاد مي كند. اين سيستم پس از تحليل آماري، انتخاب پروتوكل استخراج كه بيشترين غلظت/گرم ANC از عصاره را ممكن ساخته است براي آزمايش سيستم جريان مداوم SWE در مقياس بزرگتر.
نتايج و بحث
جدول ۲ نتايج و با استفاده از SWE در دستگاه استخراج خانگي براي elderberry خشك شده، نور رسانه هاي آن و تفالة تمشك سياه ارايه داده است. هر كدام از اين مواد اوليه تحت شرايط توصيف شده در بخش آزمايش با اتانول، آب زير بحراني، در زمان و شرايط كافي براي استخراج تقريباً %۹۰ از ANC هاي موجود همانطور كه در عصاره گيري اتانولي تعيين شده، استخراج شدند. بازده از نظر mgANclg- ماده اوليه در مادة خشك و مرطوب – براي هر نوع استخراج و مادة اوليه در جدول ۲ ارايه شده است. بر اساس اشكال وزن خشك درصد ANC استخراج شده و نسبت به استخراج اتانولي محاسبه شده وارنستون پنجم جدول ۲ ارايه شده است. در اغلب موارد، بدون توجه به مادة اوليه، بازده %۹۰ بيشتر براي ANC ها با استفاده از SWE بدست آمد. بازده ANC با SWE كمي بيشتر از %۱۰۰ براي عصارة elderberry خشك بود، اما علت آن ممكن است كسب …

تاریخ: 1395/11/9 بازديد: 636 ادامه
مروري بر پروژه پليمر ساختار نانوي R&D

علم مواد, عمليست بنيادي براي زمينه هاي چون پردازش اطلاعات , حفظ طبيعت و سلامت محيط زيست و انرژي انتظار مي رود كه نانو تكنولوژي به عنوان علمي نو در قرن ۲۱,در علم مواد تغييراتي ايجاد كند. اين تكنولوژي اصلاح كاربرد و مشخصات مواد را به عنوان ايجاد كاربردي جديد از راه كنترل ساختار موارد به ميزاني بيشتر تصديق مي كند. اين علم به عنوان قسمتي از برنامه نانو تكنولوژي مواد خواهد بود كه هدفش به اجرا درآمدن پيشرفت و تحقيقات اصولي براي برنامه ريزي نتايج تحقيقات بدست آمده مي باشد.
هدف اين پروژه دسترسي به جهش كوانتولي در به دست آوردن كنش بالاي مواد پليمري منظم و سازگاري محيطي مي باشد و قصدش به ثبت رساندن علميست پايه اي براي كنترل كامل ساختار اوليه و پيشرفته پليمرها مي باشد. هدف نهايي اين پروژه دست يابي به مواد با قدرت بالا و مقاوم در برابر فساد تدريجي مي باشد در حالي كه پيشروي بيشتر به سوي موادي پكترو مقاومتر در برابر گرما مي باشد و از اين راه موجب ثبت مواد جديد و علمي ساختاري با قابليت تامين طيف گسترده اي از زمينه هاي درخواستي براي خدمات ذخيره سازي انرژي مي شود. اين زمينه ها كه ناشي از اين پيشرفتها مي باشد, شامل تئوتوموتيو و بخشهاي اطلاعاتي (اطلاعات, ميلامت, امنيت, انرژي و غيره) مي باشد.
تحقيق بر روي موضوعات زير در برنامه ساختار نانوي پليمري انجام خواهد شد:

۱- علمي براي كنترل ساختارهاي اوليه
۲. علمي براي كنترل ساختارهاي سه بعدي
۳. علمي براي كنترل ساختارهاي سطحي و متقابل
۴. تكنولوژي قالبگيري مواد
۵. تكنولوژي ارزيابي مواد
۶. بسط و تكامل خط مشي علم مشترك و نظام دار كردن علوم.

اين تحقيقات در ادامه توضيح داده شده است.
۱. علمي براي كنترل ساختار اوليه
از طريق پيشرفت كاتاليز و رهايي با سرعت اجرايي بالا, روش تركيب و تراكم ذرات (پليمريزاسيون) , تك مدارهاي جديد الحاقي و تغليظ پلميريزاسيون, كارها در حال مسير جاي توسعه و پيشرفت علم پليمرهايي با ساختار اوليه كاملاً كنترل شده مي باشد . مثل, فضانظمي, وزن مولكولي, تك مدارهاي متوالي ( توالي در همسپار, پليمرانتهايي و غيره) و ساختارهاي انشعابي.
يك پليمر با ساختار اوليه كاملاً كنترل شده در طول تحقيق بر روي موضوع اول تحقيق يعني علمي براي كنترل ساختار اوليه توليد خواهد شد. اين پليمر سپس در چهار زمينه تحقيقي مرتبط با تكنولوژي در اندازه كوچك مورد تحقيق قرار خواهد گرفت: عملي براي كنترل ساختارهاي سه بعدي,تكنولوژي براي كنترل ساختارهاي سطحي و متقابل , تكنولوژي موادقالب زده و تكنولوژي ارزيابي مواد. از طريق تحليل نتايج تحقيقات, نمونه اي كامل براي كنترل ساختار اوليه ارائه خواهد شد.
۱-۱)    در زمينه پليمرهاي تاكي ۱ و پليمرهاي سودمند, از راه پيشرفت كاتاليزدرهاي با سرعت اجرايي بالا, روش پليمريزاسيون , تك مدارهاي جديد الحاقي و تغليط پليمريزاسيون كارها در حال سر به سوي توسعه و پيشرفت كنترل كامل علم فضانظمي, وزن مولكولي ( وزن مولكولي و توزيع وزن مولكولي) تك مدارهاي متوالي ( توالي در همسپار پليمرهاي انتهايي و غيره) مي باشد. به علاوه در اين تحقيق همچنين قول داده شده تا كنترل ساختارهاي برجسته در پليمريزاسيون اصلي و علم پليمريزاسيون زنده , با قابليت كاربرد در طيف گسترده تك مدارها, پيشرفت داده شود. در زمينه پليمرهاي هيدروكربني كارهايي براي كاتاليزور كورديناسيون و علم پليمريزاسيون براي كنترل ساختارهاي اوليه و به كار انداختن پليمرها در حال انجام است. همانند علم همسپاركردن تك مدارهاي هيدروكربن بانك مدارهاي مغناطيسي.
۱-۲)    با استفاده از كاتاليزورهاي واكنش پذير و گزينشي قوي, تك مدارهاي جديد, و نظام پليمريزاسيون منجمد, تحقيقاتي براي توسعه و پيشرفت علم كنترل كامل براي كنترل وزن مولكولي ( كاهش وزن توزيعي مولكول, كنترل وزن مولكول, وزن مولكولي زياد و غيره) فضانظمي و تك مدارهاي متوالي ( توالي در همسپار, كنترل پي در پي و متوالي, گزينش پذيري شيميايي و غيره), ساختارهاي انشعابي در حال انجام است. به علاوه تلاشهايي صورت گرفته تا علم پليمريزاسيون گزينش پذيري شيميايي را پيشرفت داده شود تا به مولكولهاي با وزن بالا, پليمرهاي معطر الحاق شود.

۲) علمي براي كنترل ساختارهاي ۳ بعدي:
هدف اين پروژه تحقيقاتي بيشتر و علميست براي كنترل ساختارهاي سه بعدي پليمرهاي هدف زير از مقياسهاي كوچك تا اندازه هاي بزرگ و ساع كردن نور بر روي رابطه بين ساختارهاي سه بعدي منظم و ويژگيهاي آنها ( مشخصات الكترونيكي و نور شناختي , ويژگيهاي مكانيكي , ويژگيهاي مكانيكي , گرمايي , سازگاري و غيره) از راه انداختن نظري بر راهنمايي اثبات شده براي طراحي موادي با ساختارهاي سه بعدي و با دقتي بالا.
۲-۱) براي پليمرهاي چند جزئي مثل همبسپارهاي دسته اي و پيوندي و پليمرهايي كه با همبسپارها آميخته مي شوند, تحقيقاتي در جهت پيشبرد علمي براي توليد غشائي نازك و موادي زبر با ساختارهايي تناوبي در ناحيه اي گسترده , توسط كنترل وقايعي چون جداسازي ميكروفازها از راه تركيب مولفرها و فرآيند آن (بعد, فشار و تغييرات دما, جريان برشي و غيره) در حال انجام است.
۲-۲) تحقيقاتي براي پيشبرد علم كنترل ساختارهاي پيچيده از راه تبلور, تبلور مايعات, و تجزيه espinodal برپايه ساختارهاي اوليه همچون وزن مولكولي, ساختار فضانظمي, ساختار شيميايي , و درازآي بخش جوربسپارها, همبسپارها و مشتقات آنها و ساختارهاي متصل عرضي, مخلوط كردن مولفه ها, افزودن عوامل هسته اي و فرآيند آنها ( بعد, فشار و تغييرات دما, جريان برشي و غيره) در حال انجام است.
۳) علمي براي كنترل ساختارهاي سطحي و متقابل :
۳-۱) تحقيقات پيشرفته اي براي خلق علمي تحليلي براي اندازه گيري كمي تغيير شكل پوشه سطحي پليمرها توسط بالاترين اورتيال مولكولي اشغال شده در دست انجام است. همزمان, سطح پوشه پليمرها به روش طيف شناسي و توسط مشاهدات شكل شناسي, شناسايي مي شوند تا ويژگيهاي شكل سطحي و ساختار سطحي را به هم مرتبط سازند و تاثيرات طبيعت را بر روي شكل سطحي دسته بندي كنند.
۳-۲) از راه كنترل فرآيند جداسازي فاز در مدار قائم همبسپارهاي دسته اي و پيوندي و مخلوط كردن پليمرها, ساختار فشرده سطح پوسته پليمرها و ويژگيهايش براي دسترسي به پيشرفتها به برجسته اي در زمينه ويژگيهاي كاتدي , چسبناكي, ميزان آب…

تاریخ: 1395/11/8 بازديد: 459 ادامه
جیوه، ژیوه یا سیماب

جیوه، ژیوه یا سیماب نام یک عنصر شیمیایی با نماد Hg و عدد اتمی ۸۰ است. جیوه در زبان فارسی به معنی زنده و در زبان‌های دیگر نیز با نام‌های نقره ی زنده یا hydrargyrum هم شناخته می‌شود. در یونانی “hydr” به معنی آب و “argyros” به معنی نقره است. جیوه یک عنصر سنگین بلوک دی است و تنها فلزی است که در شرایط استاندارد دما و فشار مایع است. عنصر دیگری که در این شرایط مایع باشد، برم است. فلزهای دیگر مانند سزیم، فرانسیم، گالیم و روبیدیم در دمایی بالاتر از شرایط استاندارد ذوب می‌شوند. جیوه با دمای ذوب −۳۸٫۸۳ °C و نقطه ی جوش ۳۵۶٫۷۳ °C دارای درازترین بازه ی مایعی در میان فلزات است.

رسوب‌های جیوه در سراسر زمین پیدا می‌شود، اما بیشتر به صورت شنگرف (سولفیدهای جیوه) این رنگدانه ی قرمز شنگرفی بیشتر از راه کاهش شنگرف بدست می‌آید. شنگرف بسیار سمّی است بویژه اگر گرد و غبار آن بوییده یا خورده شود. راه دیگر مسمویت جیوه قرار گرفتن در برابر ترکیب‌های حل شدنی جیوه در آب است مانند کلرید جیوه(II) یا متیل‌جیوه، تنفس بخار جیوه یا خوردن خوراک‌های دریایی آلوده به جیوه.
جیوه در دماسنج، فشارسنج (بارومتر، مانومتر)، فشارسنج خون، کلید جیوه‌ای، شیرهای شناور و دیگر ابزارها. البته به دلیل زهرآگین بودن این عنصر، تلاش شده تا از فشارسنج‌های خون و دماسنج‌های جیوه‌ای در بیمارستان‌ها پرهیز شود و بجای آن از ابزارهای الکلی، آلیاژهای اوتکتیک مانند گالینستان، ابزارهای الکترونیکی یا با پایه ی ترمیستور بهره برده شود. اما همچنان کاربرد جیوه در زمینه ی پژوهش و ساخت مواد آمالگام دندانی برای پرکردن دندانها پابرجا است. جیوه کاربرد نوری هم دارد: اگر جریان الکتریسیته از بخار جیوه ی درون یک لوله ی فسفری گذرانده شود، موج‌های کوتاه فرابنفش پدید می‌آید در اثر این موج‌ها فسفر به درخشش می‌افتد و نور مرئی تولید می‌شود (مانند لامپ مهتابی).

مهمترین نمکهای آن عبارتند از:
    کلرید جیوه – که بسیار خورنده ، پالایش شده و به‌شدت سمی است.
    کلرید mercurous – کالومل بوده و هنوز هم گاهی اوقات در پزشکی کاربرد دارد.
    فولمینات جیوه – یک چاشنی که در مواد انفجاری کاربرد وسیعی دارد.
    سولفید جیوه که از آن در ساخت شنگرف که رنگدانه مرغوبی برای رنگسازی است، استفاده می‌شود.

ریشه‌شناسی واژه جیوه
واژه ی جیوِه، زیوَه یا ژیوَه در پارسی میانه بصورت ژیوگ بوده است که از فعل زیویدن (شکل دیگری از زیستن) ساخته شده است و به معنای زنده است. در زبانهای دیگر هم این عنصر به نام نقره زنده خوانده می‌شود.

در اشعار فارسی هم به جنبه زنده بودن جیوه اشاره زیادی شده است.

آن نقد های قلب که بنهاده‌ای به پیش               چون ژیوه می‌تپند پی کیمیای او (مولانا)
چوژیوه بودبه جنبش، نبودزنده ی اصلی             نمود جنبش عاریه، باز رفت و سکون شد (مولانا)

زیوَگ/ژیوَگ در عربی به صورت «زیبَق» درآمده و باز به پارسی برگشته است:

دیوانه شدی که می ندانی                           از نقره ی پخته، خام زیبق؟! (ناصر خسرو)
بربط از هشت زبان گوید و خود ناشنوا است         زیبقش گویی با گوش کر آمیخته‌اند (خاقانی شروانی)
زیبقم در گوش کن تا نشنوم                     یادرَم بگشای تابیرون روم  (سعدی – گلستان)

نام دیگر جیوه، «سیماب» است. واژه ی «سیماب» خود از دو بخش ساخته شده است: سیم به معنای نقره، و «آب» به معنای «مایع». جالب آن که در یونانی باستان بدان hydrargyros به معنای «نقره ی آب» یا همان «سیماب» می‌گفتند. نشان شیمیایی این عنصر یعنی Hg کوتاه شدهٔ نام یونانی آن است. این نام یونانی از دو بخش ساخته شده است، بخش نخست که hydr که کوتاه شده ی  hydro به معنای «آب» است و بخش دوم آن argyros به معنای «سیم» یا «نفره» است.

ز نفط انداز عشق آتشینت                         زمین و آسمان لرزان چو سیماب (مولانا)
صهیل تازیان آتشین جوش                         زمین را ریخته سیماب درگوش (نظامی)

ویژگی‌ها
فیزیکی
جیوه فلزی سنگین و سفید-نقره‌ای است. نسبت به دیگر فلزها رسانایی گرمایی پایینی دارد اما رسانای خوب جریان برق است. به عنوان یک فلز بلوک دی دارای نقطه ی ذوب بسیار پایینی است. توضیح این ویژگی به دانش مکانیک کوانتوم نیازمند است. اما کوتاه شده می‌توان چنین توضیح داد: جایگیری الکترون‌ها به دور هسته ی جیوه از ترتیب ۱s, 2s, ۲p, 3s, ۳p, 3d, ۴s, 4p, ۴d, 4f, ۵s, 5p, ۵d, 6s پیروی می‌کند.

چنین جایگیری الکترون‌ها به سختی آماده ی  ازدست دادن الکترون می‌شود برای همین از این نظر جیوه مانند گازهای نجیب رفتار می‌کند، پس پیوندهای درونی ضعیف است و نقطه ی ذوب پایینی دارد (به آسانی ذوب می‌شود) پایداری تراز ۶s به دلیل وجود تراز پُرشده ی  ۴f است. نبود تراز پایین‌تر f در عنصرهایی مانند کادمیم و روی دلیل داشتن نقطه ی  ذوب بالاتر این عنصرها است. یادآوری می‌شود که هر دوی این عنصرها به آسانی ذوب می‌شوند و افزون بر این به گونه ی  نامعمولی نقطه ی جوش پایینی دارند. فلزهایی مانند طلا نسبت به جیوه اتم‌هایی با یک الکترون کمتر در ۶s دارند. چنین الکترون‌هایی آسان تر جدا می‌شوند و میان اتم‌های طلا به اشتراک گذاشته می‌شوند و پیوندهای فلزی برقرار می‌کنند.

شیمیایی
جیوه با بیشتر اسیدها واکنش نمی‌دهد، مانند اسید سولفوریک رقیق. هرچند که اسیدهای اکسیدکننده مانند اسید سولفوریک غلیظ و اسید نیتریک یاتیزاب سلطانی جیوه را حل می‌کند سولفات، نیترات و کلرید جیوه(II) را برجای می‌گذارد. مانند نقره با سولفید هیدروژن هوا واکنش می‌دهد. جیوه حتی با تکه‌های کوچک جامد گوگردی هم واکنش می‌دهد. این مواد در کیت‌های نشت جیوه برای جذب بخارهای جیوه به کار می‌رود.

ملغمه
به هر آلیاژی از جیوه، ملغمه گفته می‌شود. به عبارت دیگر ملغمه همان جیوه-فلز است که می‌تواند مایع یا جامد باشد. جیوه می‌تواند با طلا، روی و بسیاری از فلزهای دیگر ملغمه بسازد. آهن یک استثناء است برای همین به صورت سنتی برای تجارت جیوه از ظرف‌های آهنی بهره برده می‌شد. فلزهای دیگر که با جیوه ملغمه نمی‌سازند عبارتند از تانتالیم، تنگستن و پلاتین. ملغمه ی سدیم یک عامل کاهنده ی پرکاربرد در ساخت مواد آلی است. همچنین در لامپ‌های سدیمی فشاربالا هم بکار می‌آید.
هنگامی که جیوه و آلومینیم خالص در تماس با هم قرار گیرند به آسانی با هم ترکیب می‌شوند و ملغمه ی آلومینیم-جیوه را می‌سازند. اکسید آلومینیم که پوشش محافظ آلومینیم در برابر اکسیدشدگی است در برابر این ملغمه به آسانی از میان می‌رود برای همین حتی اندازه‌های اندک جیوه هم برای آلومینیم بسیار خورنده‌است. به این دلیل در بیشتر شرایط اجازه ی  ورود جیوه به درون هواپیما داده نمی‌شود.

ایزوتوپ‌های جیوه
جیوه هفت ایزوتوپ دارد که فراوان‌ترین آن‌ها ۲۰۲Hg است (۲۹٫۸۶٪). ۱۹۴Hg با نیمه‌عمر ۴۴۴ سال و پس از آن ۲۰۳Hg با نیمه‌عمر ۴۶٫۶۱۲ روز دارای درازترین نیمه‌عمر در میان ایزوتوپ‌های پرتوزای جیوه‌اند. غیر از این دو، بیشتر ایزوتوپ‌ها دارای نیمه‌عمری کمتر از یک روز اند. ۱۹۹Hg و ۲۰۱Hg به ترتیب با اسپین‌های ۱⁄۲ و ۳⁄۲ ایزوتوپ‌هایی اند که بیشترین پژوهش تشدید مغناطیسی هسته-هسته ی فعال بر روی آن‌ها صورت گرفته‌است.

و شامل موضوعاتی چون :

  • پیدایش و تاریخچه جیوه
  • ترکیب‌های شیمیایی
  • تأثیر جیوه بر سلامتی
  • نشانه‌های تماس با جیوه
  • افراد در معرض خطر
  • درمان
تاریخ: 1395/10/9 بازديد: 1,246 ادامه
هیدروژن پراکسید

هیدروژن پراکسید یا آب‌اکسیژنه (H۲O۲) یک اکسنده متداول است که به عنوان سفید کننده استفاده می‌شود.آب اکسیژنه برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر میشوند بکار میرود. هیدروژن پراکسید ساده‌ترین پراکسید است (پراکسیدها ترکیباتی هستند که دارای یک پیوند یگانه اکسیژن-اکسیژن هستند). آب اکسیژنه خالص H۲O۲ یک مایع ناروانی است که کمی آبی رنگ می‌باشد و با زحمت زیاد می‌توان آنرا تهیه نمود.

تاریخ: 1395/9/11 بازديد: 462 ادامه
تحقیق انواع پلاستیک

پلاستیک ها را می توان در دو گروه کلی طبقه بندی کرد :
۱- ترمو پلاستیک ها (Thermoplastics)
۲- پلاستیک های ترموست
ترموپلاست ها از مواد پلیمری هستند که مولکول های آنها با اندازه مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و پیوند بین زنجیر مجاور در آنها از نوع از نوع پیوند بسیار ضعیف ثانویه (واندروالس و قطبی) است.
تر موست ها با ساختار مولکولی شبکه ای و پیوند عمدتا کوالانسی شکل گرفته اند. بعضی از ترموست ها از پلیمر های هستند که زنجیرهای مولکولی آنها با حرارت یا ترکیبی از حرارت و فشار بسیاری از اتصالات عرضی شکل می گیرد و بدین ترتیب یک ساختار شبکه ای فضایی را به وجود می آورند.
این دو گروه را می توان به کمک نوع شکل گیری مجددشان پس از گرم کردن از یک دیگر تشخیص داد.
پلاستیک های ترموست را نمی توان برای تولید اشکال جدید مجددا حرارت داد و سپس به یکدیگر متصل نمود. لذا اگر این نوع پلاستیک را پس از حرارت دادن و شکل دادن اولیه سرد کردیم دیگر نمی توان آن را تحت حرارت و تغییر فرم مجدد قرار داد. این دسته از پلاستیک ها را پلاستیک های گرما سخت نیز می نامند. برخی از ترموست ها عبارتند از :
· اپکسی (Epoxy)
· پلی استر (Polyester)
· سیلیکن (Silicone)
· کاسئین (Casein)
· آمینو رزینها (اوره- ملامین فرم آلدییدها) (Vrea- and Melamine Formaldehydes)
ترمو پلاستیک ها را می توان به دفعات مکرر گرم کرد و تغییر فرم داد. ترمو پلاستیک ها در بسیاری از خواص از لحاظ قابلیت جوشکاری شبیه فلزات هستند. در این مورد انواع مختلف جوش ها، طرح های اتصال، انطباقات، و روش های جوشکاری (استفاده از سیم جوش و دیفوزیون اتم های مادهء جوش) همگی مشابه جوشکاری فلزات است.ترمو پلاستیک های که بیشترین کاربرد را در عملیات جوشکاری دارند عباتند از :
· پلی وینیل کلرید (PVC) نوع Ι
· پلی وینیل کلرید (PVC) نوع ΙΙ
· یلی اتیلن (PE)
· پلی پروپیل (PP)
· اکیلونیتریل _ بوتادین _ استرین (ABS)

انواع روش های اتصال پلاستیک ها

قطعات پلاستیکی را می توان با روش های مختلف به یکدیگر متصل کرد، بطور کلی می توان این روش های را در سه دسته اصلی طبقه بندی کرد که این روش ها عبارتند از :

۱- استفاده از چسب برای اتصال پلاستیک ها
۲- اتصال پلاستیک ها با روش های مکانیکی ( نظیر پیچ و مهره، پرچ و …)
۳- جوشکاری و اتصال حرارتی پلاستیک ها
انواع فرایندهای جوشکاری مورد استفاده در اتصال ترموپلاستیک ها
۱- جوشکاری با گاز داغ
۲- جوشکاری آلتراسونیک
۳- جوشکاری اصطکاکی
۴- جوشکاری با ابزارهای داغ
۵- جوشکاری القایی
۶- جوشکاری با فرکانس بالا

آشنایی با کدهای بازیافت پلاستیک
بازیافت پلاستیک یا جمع‌آوری پلاستیک‌های خرد و مصرف‌شده و تبدیل آن‌ها به محصولات مفیدی که بعضی مواقع با فرم اولیه کاملا متفاوت است، کار آسانی نیست.

ذوب کردن بطری‌های آب و تبدیل آن‌ها به میز و صندلی‌ خوش‌بینانه‌ترین بخش است. اما به راستی با سایر مواد پلاستیکی که به دلیل مقرون به صرفه نبودن بازیافت نمی‌شوند و سال‌ها در طبیعت باقی می‌مانند، چه باید کرد؟حتی پلاستیک‌های بازیافتی متفاوت با نوع اولیه بوده و دیگر قابل بازیافت مجدد نیستند.

در سال ۱۹۸۸ انجمن صنعت پلاستیک داخل علامت بازیافت طی سیستمی کدگذاری کرد.

کدها و اعداد نشان‌دهنده نوع رزین پلاستیک است که به تفکیکشان از هم کمک می‌کنند.

آشنایی با این کدها به شناخت خطر نوع غیربازیافت این مواد و ضرورت جایگزینی آن‌ها کمک می‌کند. هر چه عدد بیشتر می‌شود، بازیافت سخت‌تر و غیرممکن‌تر می‌شود.

کدهای بازیافت پلاستیک

کدها عبارتند از:
۱- PETE (پلاستیک کد ۱): پلی‌اتیلن ترفتالات، قابل بازیافت‌ترین و معمول‌ترین پلاستیک است که به عنوان بطری‌های آب، نوشابه و ظرف‌های یکبار مصرف و غیره استفاده می‌شود. محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری‌های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای پلی‌استر و غیره تبدیل می‌شود.
۲- HDPE (پلاستیک کد ۲): پلی‌اتیلن با غلظت بالا که به‌راحتی و به سرعت بازیافت می‌شود. پلاستیک نوع خشک است اما زود شکل می‌گیرد و معمولا در قوطی شوینده‌ها، بطری‌های شیر، قوطی‌های آب‌میوه، کیسه‌های زباله و غیره به کار می‌رود. با بازیافت تبدیل به لوله‌های پلاستیکی، قوطی‌ شوینده‌ها، خودکار، نیمکت و غیره می‌شود.
۳- PVC (پلاستیک کد ۳): پلی‌وینیل کلوراید سخت بازیافت می‌شود. با آن که محیط زیست و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد، هنوز در همه جا در لوله‌ها، میزها، اسباب‌بازی‌ها و بسته‌بندی و غیره به چشم می‌خورد. PVC بازیافت شده به عنوان کفپوش، سرعت‌گیر، پنل و گل‌ پخش‌کن ماشین استفاده می‌شود.
۴- LDPE (پلاستیک کد ۴): پلی‌اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل‌انعطاف بودنش است. معمولا در نخ‌های شیرینی، بسته‌بندی، قوطی‌های فشاری، کاورهای خشکشویی به کار می‌رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته‌های حمل نامه، سطل‌های زباله، سیم‌بند و غیره استفاده می‌شود.
۵- PP (پلاستیک کد ۵): پلی‌پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق‌العاده مقاوم است. به عنوان نی، درهای بطری و قوطی استفاده می‌شود. PP بازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه‌های کشویی کاربرد دارد.
۶- PS (پلاستیک کد ۶): پلی‌استایرن که به فوم معروف است در ظروف یکبار مصرف دردار و غیره به کار می‌رود. فوق‌العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آن که گرما را زیاد منتقل نمی‌کند، کاربرد زیادی دارد. با آن که این ماده جزو برنامه‌های بازیافت شهرداری‌ها نیست اما می‌تواند به عایق‌های حرارتی، شانه‌های تخم‌مرغ، خط ‌کش و ظروف پلاستیکی تبدیل شود.
۷- سایر موارد (پلاستیک کد ۷): سایر پلاستیک‌ها مانند پلی‌اورتان می‌توانند ترکیبی از پلاستیک‌های فوق باشند. جزو بازیافت نیستند. محصولات با کد ۷ می‌توانند هر چیز از زین دوچرخه گرفته تا ظرف‌های ۵ گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت‌کنندگان، پلاستیک با این کد را قبول نمی‌کنند اما رزین این پلاستیک‌ها قابل تبدیل به الوارهای پلاستیکی و مواد سفارشی هستند.

تاریخ: 1395/8/23 بازديد: 1,192 ادامه
تلاش ما در این وب سایت افزایش سطح آگاهی علمی و همچنین فراهم کردن منابع اطلاعاتی برای استفاده در تحقیقات و پروژه های دانش آموزی و دانشجویی می باشد، لذا سپاسگذار خواهیم بود اگر تا حد امکان از منابع سایت تنها در پیشینه تحقیق و مقاله خود استفاده نمائید.