دانش مدیا
آرشیو

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
حمایت می کنیم
تازه های نقطه‌ ویرگول
آرشیو
تبلیغات
تعرفه ها
امروز : جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و بررسی عملکرد آن

معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و بررسی عملکرد آن

سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمانی است که در سطح کلان احیاء، حفظ و اداره موقوفات کشور و سایر موارد اختصاص یافته به امور خیریه وعام المنفعه و همچنین اداره و نظارت بر اماکن مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه، و نشر و گسترش معارف اسلامی و فرهنگ نیکوکاری وقف را برعهده دارد. این سازمان در شهرستا نها و استا نهای کشور نیز از طریق اداره کل و ادارات شهرستان، اهداف فوق را پیگیری می کند.
وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه مطابق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳به شرح زیر است:

  1. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه درصورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد؛
  2. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است؛
  3. اداره امور موسسات و انجمن های خیری های که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح محول شده یا بشود؛
  4. اداره موسسات و انجمن های خیری های که به تشخیص دادستان محل، فاقد مدیر باشند(تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در موسسات و انجمن های خیری های که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن ناظر یا عدم صلاحیت وی(در اموری که ناظر پیش بینی شده باشد)
  5. انجام امور مربوط به گورستا نهای متروکه موقوف های که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها؛
  6. تبلیغ و نشر معارف اسلامی؛
  7. صدقات و هر مال دیگری که غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته است.

مزایای قانونی

به  منظور کمک به موقوفات و تشویق افراد خیّر به امر وقف و امور خیریه در جمهور ی اسلامی ایران، قوانین مختلفی در جهت کمک به موقوفات به تصویب رسیده و مورد عمل است که استفاده از این قوانین، چنا نکه در ذیل می آید، می تواند کمک زیادی به موقوفات نموده و نظر افراد علاقه مند و مومن را به موضوع وقف جلب نماید که به برخی از این موارد قانونی ب هطور مختصر اشاره می شود:

به موجب بند ۳ ماده قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ هجری شمسی، موقوفات عام از پرداخت مالیات معاف شده اند. بند مزبور به این شرح است: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بناء و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آت شسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر و… مشروط بر اینکه درآمد و هزینه این قبیل موقوفات مورد گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه باشند، از پرداخت مالیات سالیانه معاف می باشند. به موجب بند ۴ همین ماده، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد نیز مشروط بر آنکه از طرف دولت بر درآمد و هزینه آنها نظارت شود، از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ هجری شمسی موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های داوری در محاکم قضایی و هزین ههای مربوط به ثبت تفکیک و افراز املاک موقوفه و هزینه های مربوط به اجرای احکام معاف شده اند.

  به موجب تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری، موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازی شهردار یها نیز معاف شده اند. اعطای این امتیازات به املاک وقفی مسلماً در جهت تشویق افراد نیکوکار این قبیل امتیازات برای موقوفات در نظر گرفته می شود

تاریخچه تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه

امروزه اطلاعات ما در زمینه تشکیلات وقف کامل نیست؛ مثلا از تشکیلات اداری اوقاف در دوره صفاریان که اولین سلسله حکومت ایرانیان پس از اسلام بوده است، اطلاع دقیقی در دست نداریم ،  ولی در تشکیلات اداری دوره سامانیان (۳۸۹-۲۶۱ هجری) از دیوان موقوفات یا اوقاف نام برده شده که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می کرده است. قبل از ایجاد دیوان اوقاف، وظیفه اداره اوقاف به عهده ی قضاوت بوده است.

با توجه به آنچه در دست ماست، قدیمی ترین مورد دخالت حکومت در امور وقف مربوط به عضدالدوله بویی که مفتشان و ممیزاتی بر اوقاف سواد گماشت و حقوقی برایشان مقرر کرد.

در دوران سلجوقی گسترش موقوفات، حکومت مرکزی را واداشت که بر موقوفات نظارت کند و متولیان اوقاف را تحت سیطره حکومتی در آورد.

با رو یکارآمدن صفویه در قرن دهم، سنت وقف رونق چشمگیری یافت و شاهان صفوی نیز بسیاری از اموال خود را وقف نمودند و اداره اوقاف به روحانیان مورد نظر حکومت واگذار گردید. متصدی این مقام صدرالصدور، وزیر اوقاف و مستوفی موقوفات خوانده می شد.

رشدی که در سازمان اوقاف در این دوره پدید آمده بود ،چندان دوام نیاورد چراکه نادر شاه افشار موقوفات را از حالت وقف خارج و جزو اموال خالصه دولتی قرار داد تا عایدی موقوفات را صرف هزینه لشکریان کند. (۶)

به رغم تلاشهای نافرجام نادرشاه در تصرف موقوفات، کریم خان زند به احیای دوباره موقوفات پرداخت و به این منظور وزیری منفرد و مستقل برای رسیدگی به امور اوقاف برگزید.

کیفیت اداره موقوفات در دوره قاجاریه آشفته و نامشخص است ولی در دوره سپهسالار یک سلسله اقدامات اصلاحی در جهت بهبود اوقاف انجام شده است.

انقلاب مشروطیت و استقرار حکومت مشروطه، نقطه عطفی است که گرایش به قانون سبب شد اوقاف کشور با نظم و نسق خاص ناشی از وضع قوانین اداره شوند. با تأسیس ((وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه))در سال ۱۲۸۹ ه. ش، علاوه بر آموزش و پرورش کشور، امور موقوفات نیز زیرنظر وزارت مزبور اداره میشد.

در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳ ه ش، با تصویب قانون تفکیک اوقاف از وزارت فرهنگ، اداره کل اوقاف به سازمان اوقاف بدل گردید و به این ترتیب، سازمان اوقاف از وزارت فرهنگ منفک و به نخست وزیری ملحق وسرپرستی آن به یکی از معاونین نخس توزیر سپرده شد. ضمناً در همین قانون، شورای عالی اوقاف نیزپیش بینی شده بود که در سال ۱۳۴۵ ه ش آیین نامه آن تصویب شد.

در حکومت پهلوی به خصوص در جریان اصلاحات اراضی با تصویب قوانین ناصواب در خصوص وقف، موقوفات کشور دچار آسیب های فراوانی شد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در تاریخ۲/۱۰/۱۳۶۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس آن قانون، سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و با عنوان» سازمان حج و اوقاف و امور خیریه« به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته گردید. به موجب این قانون، سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، مجاز باشد. نمایند های از سوی ولی فقیه در نظر گرفته شده است تا تصمیمات لازم را در انطباق با موازین فقهی و شرعی اتخاذ نماید. همچنین در این قانون، وظایف و اختیارات سازمان مشخص شده است.

سرانجام شورای اداری کشور در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ با تصویب دستو رالعملی، کلیه امور مربوط به حج وزیارت را از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه جدا و بر عهده سازمان حج و زیارت نهاد و نام این سازمان را به »سازمان اوقاف و امور خیریه «تغییر داد.

سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به اهداف و وظایف خود، چشم انداز و سیاست های کلی خویش جهت نیل به آرمان هایش را چنین ترسیم کرده است:

سند چشم انداز سازمان اوقاف و امور خیریه در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

با استعانت از درگاه ایزد متعال و با اتّکال به قدرت لایزال الهی، با نگاه آرمانی به حکومت حضرت مهدی(عج)در مسیر تحقق آرمانهای حضرت اما م(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب چشم انداز کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه در پرتو عزم مسئولین و تلاش جمعی کارکنان، در افق بیست ساله، سازمانی است:

ارزشمدار، امانتدار، مردمی، عدالت محور، کارآمد و پاسخگو، حافظ و تعالی بخش سنت حسنه وقف و امور خیریه و توسعه دهنده نقش آن در زیرساختهای جامعه، اعتلابخش و تعمیق دهنده نقش محوری بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی.

این سازمان در افق چشمانداز، چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

  برخوردارا ز قابلیت جمع آوری، طبقه بندی، مستند سازی،ا جرایی کردن و نهادینه سازی تدابیر و رهنمودهای خاص مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان؛

دارای سامانه توانمند و اثربخش در شناسایی، احیاء و اداره موقوفات و نظایر آن؛

برخوردار از قابلیت ترویج فرهنگ وقف، تأثیرگذاری بر نیّات واقفین و متناسب سازی کارکرد وقف با نیازمندیهای جامعه؛

گسترش دهنده ظرفیت ها و کارکردهای فرهنگی، علمی و اجتماعی بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی در جامعه؛

 تروج فرهنگ قرآنی، معارف اسلامی، سیره و سنت نبوی(ص)و ائمه اطهار(علیهم السلام)؛

 مشوق و توسعه دهنده مشارکت های مردمی در امور خیریه، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی؛

 برخوردار از سامانه هدایت و نظارت بر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی، مؤسسات وبنیادهای خیریه کشور؛

 دارای قابلیت مدیریت اقتصادی بر منابع موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی و مؤسسات و بنیادهای خیریه کشور؛

 دارای نیروی انسانی دین باور، ولایت مدار، متعهد، امین، بصیر، کارآمد و متخصص؛

  برخوردار از مدیریت علمی، آینده نگر، کارآمد، مسئولیت پذیر، تحول آفرین، دارای سامان ههای پیشرفته مدیریتی و اشراف اطلاعاتی؛

 دارای بانک جامع و گنجینه غنی اسناد و مدارک موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی وزمینه ساز بهره گیری مطالعاتی پژوهشی از آن؛

 برخوردار از تعامل مؤثر و سازنده با سازما نهای داخلی وخارجی؛

  اثرگذار در تحقق جامعه عدالت محور به عنوان حامی محرومان و نیازمندان جامعه.

عملکرد

با توجه به ساختار سازمان وقف و وظایفی که قانون برعهده سازمان نهاده است، این سازمان فعالیت های گسترد ه ای در عرصه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دارد.

یکی از فعالیت های فرهنگی سازمان، فعالیت های قرآنی است.برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم که تاکنون سی دوره آن برگزار شده است، برگزاری بیست وچهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، تربیت افراد تحصیل کرده در زمینه علوم قرآنی در دانشکده های علوم قرآنی، اقدام به ترجمه قران کریم به

تاریخ: 1395/11/30 بازديد: 899 ادامه
نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی

روز نیروی انتظامی ۱۳ مهرماه است و یادآور تلاش‌ها و رشادت‌های این ارگان در برقراری امنیت و ایجاد محیطی آرام برای شهروندان است و مردم شریف ایران هیچگاه این تلاش‌ها را به فراموشی نخواهند سپرد اما آنچه که ضروری به نظر می‌رسد این است که ثمره کوشش و همت سبزپوشان جان بر کف این نیرو زمانی پایدار خواهد بود که همکاری مردمی و حمایت اقشار مختلف و پشتیبانی قانونی را به همراه داشته باشد.

تاریخچه قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مسئولیت مدنی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کتاب اول کتاب دومقانون نیروی انتظامی قوانین نیروهای مسلح قوانین راهنمایی و رانندگی سایر قوانین حقوقی سایر قوانین جزایی وظایف پلیس های تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی پلیس امنیت عمومی اداره اتباع خارجی اماکن عمومی پلیس آگاهی معرفی و تاریخچه اداره کل مبارره با سرقت اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ایاداره کل تشخیص هویتاداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی فرمایشات مقام معظم رهبری فرازی از و صیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)قوانین مرکز آموزش تخصصی-کاربردی انصارالحسین مجموعه مقالات آگاهی پلیس مرزبانی اخبار ویژه مرزی مرزبانی در احادیث و روایات تاریخچه مرزبانی جایگاه مرز و مرزبانی در قوانین اصطلاحات مرزیآشنایی با مرزهای ج.ا.اساختارو سازمان فرماندهی مرزبانی آشنایی با کشور های همسایه و پروتکل مرزی فی ما بینمقالات مرزیملاقات های مرزی پلیس مبارزه با مواد مخدراعتیادمواد مخدراعتیاد در خانواده عوامل موثر در گرایش به مواد علایم استفاده از مواد مخدرآثار و عوارض اعتیاد قوانین مبارزه با مواد مخدرآیین نامه اجرایی مبارزه با مواد مخدربهداری کل ناجابهداشت بهداشت محیط بهداشت روان تغذیه و بهداشت مواد غذایی پیشگیری از بیماری هابهداشت حرفه ای و طب کاردرمان مراکز درمانیکلینیک دندانپزشکی امام علی(ع)بیمارستان امام سجاد(ع)بیمارستان ولیعصر (عج)مراکز درمانیدارو امکانات و خدمات بیمارستان های ناجااداره پرستاری و پیرا پزشکی آزمایشگاه تشخیص اعتیادکلیات پذیرش و پاسخگوییروشهای اندازه گیری مواد مخدر و محرک در مایعات معاینات راهنمایی و رانندگی کلیات پذیرش و پاسخگویی متقاضیان گواهینامه معاینات استخدامیکلیات پذیرش و پاسخگویی معاینات جسمانی داوطلبین استخدامیتازه های پزشکی دانستنیهای پزشکیتازه های پزشکی اطلاعیه کنگره ها و کنفرانس های ماهانه پزشکی اخبار بهداری پلیس بین الملل (اینترپل)سازمان وظیفه عمومی معاونت اجتماعی فاتب .

یکی از اقدامات صورت گرفته این نیرو اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که طی چند مرحله در سراسر کشور به اجرا درآمد و نتیجه آن جمع‌آوری بسیاری از اراذل و اوباش و مزاحمین به عنف و نوامیس مردم از یک سو و مبارزه جدی با بدحجابی و جمع‌آوری زنان خیابانی که موجب گسترش جرم و فساد می‌شدند از سوی دیگر بود و رضایت‌مندی مردمی را در سراسر کشور به دنبال داشت.

نیروی انتظامی ما در برخورد با مراکز تهیه و توزیع اقلام و امکانات غیراخلاقی و سی‌دی‌های مستهجن نیز تلاش ویژه‌ای داشته است اما در این گذار وجود خلاء قانونی کار مبارزه با این جرایم را که به نحوی جزء جرم‌های نوین محسوب می‌شود مشکل ساخته است و این نیاز احساس می‌شود که قوه قضاییه با طرح لایحه و تقدیم آن به مجلس و تبدیل آن به قانون این نیروی زحمتکش را در این مبارزه یاری نماید.

مقوله امنیت در هر کشور یکی از مهمترین شاخص‌ها در زندگی اجتماعی به شمار می‌آید و موضوع امنیت در چند محدوده قابل تعریف و مورد استفاده است. امنیت اجتماعی، امنیت فیزیکی، امنیت شغلی، امنیت روحی و روانی از مباحث این مقوله محسوب می‌شود. تأمین امنیت اجتماعی و ایجاد آن در جوامع امروزی و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عهده نیروی انتظامی است که البته در جوامع این نیرو را با عناوین مختلف می‌شناسند، اما کار اصلی این نیرو تأمین امنیت داخلی هم از لحاظ روحی روانی و هم از لحاظ فیزیکی در هر منطقه است که یک شغل و کار انتظامی محسوب می‌شود.

در کشور ما نیز این مهم بر عهده سبزپوشان نیروی انتظامی است که الحق طی این سال‌ها در راه رسیدن و ایجاد این موضوع از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این راه شهیدانی را نیز تقدیم انقلاب کرده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تأمین امنیت در مرزها و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا، در درون شهرهای کشور نیز با تلاش شبانه‌روزی و حضور گسترده و مداوم توانسته است محیطی امن و راحت را برای شهروندان فراهم آورد.
یکی از اقدامات صورت گرفته این نیرو اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که طی چند مرحله در سراسر کشور به اجرا درآمد و نتیجه آن جمع‌آوری بسیاری از اراذل و اوباش و مزاحمین به عنف و نوامیس مردم از یک سو و مبارزه جدی با بدحجابی و جمع‌آوری زنان خیابانی که موجب گسترش جرم و فساد می‌شدند از سوی دیگر بود و رضایت‌مندی مردمی را در سراسر کشور به دنبال داشت.
نیروی انتظامی ما در برخورد با مراکز تهیه و توزیع اقلام و امکانات غیراخلاقی و سی‌دی‌های مستهجن نیز تلاش ویژه‌ای داشته است اما در این گذار وجود خلاء قانونی کار مبارزه با این جرایم را که به نحوی جزء جرم‌های نوین محسوب می‌شود مشکل ساخته است و این نیاز احساس می‌شود که قوه قضاییه با طرح لایحه و تقدیم آن به مجلس و تبدیل آن به قانون این نیروی زحمتکش را در این مبارزه یاری نماید.

وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :
۱- استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
۳- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
۵- حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
۸- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.
د ـ پیشگیری از وقوع جرم.
ه ـ کشف جرایم.
و ـ بازرسی و تحقیق.
ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.
ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی…

این فایل دارای تصویر می باشد

تاریخ: 1395/10/17 بازديد: 647 ادامه