حمایت می کنیم

دانش آموزان 35

دوره آموزش ابتدایی

:: پایه اول :: پایه دوم :: پایه سوم :: پایه چهارم :: پایه پنجم :: پایه ششم

دوره اول آموزش متوسطه

:: پایه هفتم :: پایه هشتم :: پایه نهم

دوره دوم آموزش متوسطه

:: پایه دهم :: سال سوم :: پیش دانشگاهی :: قنی حرفه ای :: کاردانش

علوم پایه 33

:: ریاضی :: فیزیک :: شیمی :: زیست شناسی

فنی مهندسی 35

:: مهندسی الکترونیک :: مهندسی عمران :: مهندسی برق :: مهندسی کامپیوتر :: مهندسی شیمی :: مهندسی صنایع :: مهندسی معدن :: مهندسی مکانیک :: مهندسی دریا :: مهندسی تاسیسات :: مهندسی کشاورزی :: مهندسی نفت :: مهندسی معماری :: مهندسی طبیعی و محیط زیست :: مهندسی صنایع غذایی

علوم انسانی 35

:: مدیریت :: ادبیات :: حسابداری :: حقوق :: فلسفه :: دسته بندی نشده

پزشکی

:: بیماری‌ها و اختلالات و درمان :: رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی :: تجهیزات پزشکی :: تجهیزات پزشکی :: کمک‌های اولیه :: کالبدشناسی انسان

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما
:: بازدید امروز : 168 بار
:: بازدید دیروز : 458 بار
:: بازدید کل : 145554 بار
:: مطالب ارسال شده : 36 پست
:: فایل های ارسال شده : 277 پست
:: بروز رسانی : ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
:: نسخه سایت: Beta 0.10
تبلیغات
تعرفه ها

تعیین سیاست مجموعه سازی کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پیش از هر چیز نیازمند آن است که مشخص شود از میان انواع گوناگون کتابخانه ها، این کتابخانه در چه گونه ای جای می گیرد. با توجه به تعاریف موجود، به نظر می رسد که این کتابخانه از نوع کتابخانه های اختصاصی (Special Libraries)  است. در دایره المعارف بریتانیکا ضمن تعریف مختصری از انواع کتابخانه ها، درباره کتابخانه های اختصاصی آمده است:

تعداد فراوانی از کتابخانه ها به وسیله گروه های ویژه ای از استفاده کنندگان و به منظور برآوردن نیازهای همان گروه ایجاد شده است. در همانجا پس از ذکر ریشه پیدایش این نوع کتابخانه ها، دربارهء ویژگی سازمانی این کتابخانه ها چنین آمده است:

کتابخانه های تخصصی غالبا به انستیتوهای رسمی مانند گروه های دولتی، بیمارستان ها، موزه ها و نظایر آن ها وابسته اند. با این حال، بیش تر به منظور برآوردن نیازهای ویژه در سازمان های بازرگانی و صنعتی به وجود می آیند و بر حسب چارچوب عملی معین، با فعالیت ها و با مجموعه هایی که از نظر بزرگی و نقطه توجه بدقت مهار شده اند طراحی می شوند، هرچند که گاه بسیار بزرگ و دارای عرصه فعالیت بسیار گسترده ای هستند.

در کتاب مجموعه سازی در کتابخانه ها نیز پس از ارائه تعریفی موجز و در عین حال کافی و وافی از انواع کتابخانه ها، درباره کتابخانه های تخصصی چنین آمده است:

این نوع کتابخانه ها در سازمان ها یا مؤسسات برای کمک به کارکنان به وجود می آیند تا آنان را در کسب اطلاعات فنی و تخصصی موردنیاز یاری دهند. در مجموعه کتابهای تخصصی، منحصرا منابع اطلاعاتی موردنیاز سازمان متبوع گردآوری می شوند. این قبیل مجموعه ها باید همواره از آخرین انتشارات و جدیدترین مواد غیرچاپی موردنیاز سازمان تشکیل شود.

وظایف کتابخانه های تخصصی به طور خلاصه عبارت اند از:
الف) گردآوری مواد موردنیاز برای تحقیق یا کسب اطلاعات تخصصی در تک تک رشته های مربوط و سازماندهی این مواد به نحوی که دستیابی سریع به آن ها و نیز استفاده از آن ها میسر باشد.

ب) تهیه چکیده ها ونمایه های موضوعی از مواد رسیده به کتابخانه و نشر آن ها تا پژوهندگان بتوانند به آسانی و به سرعت از محتوای انتشارات مربوط به رشته خود اطلاع یابند.

کتابخاه های تخصصی وابسته به سازمان متبوع هستند و تأمین بودجه آن ها به عهده آن سازمان است.

مراکز دیگری نیز وجود دارند که گرچه نام کتابخانه ندارند، بواقع کتابخانه هایی هستند که وظایفی بسیار گسترده تر، و منابعی بسیار متنوع تر از کتابخانه به معنای سنتی آن دارند و از جمله آن ها، مراکز اسناد و مدارک هستند.

این مراکز که مراکز اطلاعات و مدارک نیز خوانده می شوند اطلاعات تخصصی را فراهم می آورند و بواقع باید آن ها را با کتابخانه های تخصصی، یکسان به حساب آورد، با این تفاوت که این مراکز تکامل یافته تر هستند و خدمات بسیار بیش تر و پیشرفته تری را برای جامعه بسیار بزرگ تری انجام می دهند. این مراکز خود به مراکز دایره المعارفی که هدف از ایجادشان فراهم آوردن اطلاعات تخصصی در تمام یا بیش تر زمینه های علمی است و مراکز مدارک تخصصی که هدف از  ایجادشان فراهم آوردن اطلاعات در یک زمینه خاص است تقسیم می شوند.

مفصل ترین تعریف در این باره را شاید در کتاب سازمان کتابخانه بتوان دید:

…کتابخانه تخصصی به عنوان کتابخانه ای مورد توجه قرار گرفته است که در موضوع یا مجموع موضوعاتی خاص یا فرم ویژه ای از مدارک تخصص یافته است. … معمولا کتابخانه تخصصی کتابخانه کوچکی است که در خدمت گروهی محدود است. به طور کلی چنین کتابخانه هایی به موضوع یا گروه موضوعات خاصی تخصیص یافته اند.

کتابخانه تخصصی اطلاعات موجود را در مدارک برگه آرایی می کند و در اغلب این کتابخانه ها، متون ادواری بر سایر مواد فزونی دارد. مدارکی چون گزارش ها ، استانداردها، بروشورها، جزوه ها و متون تجاری نیز به مقدار زیاد نگهداری می شوند، یعنی مدارکی که در کتابخانه های عمومی، مدارک میرا نامیده می شوند. کتابخانه تخصصی اطلاعات خاصی را که مورد درخواست مراجعین است فراهم می آورد. اکثر مراجعین، مدیران یا پژوهشگرانی هستند با دستمزد زیادکه وقت برای آنان بسیار گرانبها است. کتابخانه تخصصی با توجه به نیازها، اطلاعات را فراهم می آورد و سازماندهی می کند و در هر زمانی که نیاز باشد، اطلاعات را در اختیار مراجعه کننده قرار خواهد داد.

انواع کتابخانه های تخصصی عبارت اند از: دولتی، مجامع و مؤسسات، سازمان های تجاری و صنعتی، و مؤسسات علمی.

کتابخانه های تخصصی به منظور خدمت به سازمان مادر به وجود آمده اند و لذا هدف این گونه کتابخانه ها افزایش منافع نهاد مادر به طرق زیر است:

الف) فراهم آوردن خدمات اطلاع رسانی به گونه ای که اعضای سازمان قادر به پیگیری پیشرفت های چشمگیر در زمینه موردنظر خود باشند.

ب) کتابدار، متون را به طور جامع مورد کاوش قرار می دهد و قبل از آن که سازمان ، اجرای پروژه ای را عهده دار شود، آن را به نظر آن ها می رساند و آنان را در ادامه پیشرفت مطمئن می سازد. این امر از دوباره کاری ها جلوگیری می کند.

ج) فراهم آوردن اطلاعات به طور دقیق ، جامع، و سریع، به نحوی که در وقت استفاده کننده صرفه جویی شود.

د) القای الهام و انگیزه در استفاده کنندگان با فراهم آوردن مجموعه های سنجیده و خدمات متناسب، چرا که استفاده کننده گاهی نیز به منظور کسب ایده و به دست آوردن الهام به کتابخانه مراجعه می کند و در چنین مواقعی، تورق اسناد کمک بسیار مؤثری خواهد بود.

در کتابخانه تخصصی به طور کلی تعداد مراجعین محدود است، ولی اغلب آن ها متخصصین بسیار مطلعی هستند و معمولا منحصر به گروه های کاملا مشخصی می شوند که تعدادشان بسیار محدود است. بنابراین، کتابدار کتابخانه تخصصی در صورت تشخیص نیازهای مراجعین و نیز تشخیص الگوی گردآوری اطلاعات، از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود.

کتابخانه تخصصی بخشی از سازمان مادر، و در عین حال واحدی مستقل و جدای از واحدهای خدماتی دیگر است.

وظایف کتابخانه تخصصی به این شرح است:

۱)        انتخاب مدارک و داده ها/ اطلاعات،

۲)       فراهم آوردن مدارک و داده ها / اطلاعات،

۳)      آماده سازی مدارک و داده ها / اطلاعات،

۴)       ذخیره مدارک و داده ها / اطلاعات،

۵)      بازیابی مدارک و داده ها / اطلاعات،

۶)       انتشار یا تکثیر مدارک و داده ها / اطلاعات.

در یک کتابخانه تخصصی وقت استفاده کنندگان ارزشمند است و باید از اتلاف آن جلوگیری کرد. لذا لازم است که کتابداران حداکثر یاری را نسبت به مراجعین خود انجام دهند و اغلب اوقات انتظار می رود و نیاز است که اطلاعات را به صورت آماده در دسترس قرار داد.

حال بر چه مبنایی کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را در زمره کتابخانه های تخصصی جای می دهیم؟

ابتدا به بند اول فراخوان مقاله اشاره می کنیم که در چند شماره از مجله اطلاع رسانی چاپ شده و به عنوان ارگان پژوهشی این مرکز، هدایت کننده انتظارات مراجعان و استفاده کنندگان از این مرکز و خدمات آن است. در این فراخوان آمده است:

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران سال ها است که انتشار مجله اطلاع رسانی را برعهده دارد. این مجله به منظور اعتلای علوم کتابداری و اطلاع رسانی، نتایج تحقیقات پژوهشگران و متخصصان را چاپ می کند و از نظر موضوعی تمام رشته های اطلاع رسانی و علوم وابستهء کتابداری ، مدیریت اطلاعات، فن آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، زبانشناسی، اصطلاح شناسی و زبانشناسی رایانه ای را در بر می گیرد. … هیئت تحریریه از همهء صاحبنظران، پژوهندگان، استادان، پژوهشگران و برنامه ریزان دستگاه های اجرایی در رشته های مختلف علوم کتابداری و اطلاع رسانی دعوت می کند مقالات خود را برای بررسی وچاپ به نشریه ارسال دارند. …. مجله اطلاع رسانی، فصلنامه علمی پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، مقالات تحقیقی و تحلیلی به زبان های فارسی و انگلیسی را که در علوم اطلاع رسانی یا علوم مرتبط با آن تهیه شده با داوری علمی و ادبی پذیرش و منتشر می کند

ولی مهم تر از آن، مجموعه، هدف، وظایف و پست های سازمانی مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران است که در آبان ماه ۱۳۷۴ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است. در این اساسنامه در بند هدف های مرکز چنین آمده…

رایگان – خرید و دانلود
ادامه مطالب را بعد از دانلود در فایل مطالعه نمایید...
:: Information 61
این فایل از نظر فونت ، اندازه و ساختار کاملا استاندارد است و آماده چاپ می باشد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
راهنما : برای مشاهده راهنما اینجا را کلیک نمایید
:: Related Posts
:: Comments


نظرات بسته شده.